သင်ခန်းစာ (၂) တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင် ယေရှုခရစ်

You are here:
< Back

“အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့အဘို့သူငယ်ကို ဖွားမြင်၏။ ငါတို့အားသားကို သနားတော်မူ၏။ ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်း အာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်။ နာမတော်မူကား အံံ့သြဖွယ်၊ တိုင်ပင်ဘက်၊ တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်၊ ထာဝရအဘ၊ ငြိမ် သက်ခြင်း အရှင်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်။” (ဟေရှာယ၊ ၉း၆)ှ

ချစ်စွာသော မိတ်ဆွေ၊
သင်သည် သာ၍သခင်ယေရှုခရစ်ကို သိရှိရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သူသည် မည်သူနည်း။ သူသည် ဘာပြု လုပ် ခဲ့ သနည်း။ ဤ သင်ခန်းစာ၌ သူသည် ”တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်” ဖြစ်ခြင်းနှင့် သူ၏နာမသည် အမှန်ပင် အံ့ဘွယ် ဖြစ် ကြောင်း ကို လေ့လာကြမည်။

ယေရှုသည် စာတန်ကို ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့ခြင်း
သခင်ယေရှု၏ အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအစ၌ ရန်သူ စာတန်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး သူ့ကို ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့၏။ ကျမ်းစာ၌ ဝိညာဉ်တော်သည် သခင်ယေရှုကို တောသို့ပို့ဆောင်ပြီး၊ သူသည်အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး နေ့နှင့်ည အစာအဟာရ ကို မသုံးဆောင်ဘဲ နေပြီးမှ မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်နွမ်းနယ်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူ၏။ စာတန်သည် သူ့ထံလာ၍ သွေးဆောင် စုံစမ်း တော်မူ၏။

စာတန်၏ဦးစွာသော စုံစမ်းခြင်းကားယေရှုသည် သူ၏လိုအပ်မှုကိုပြေလည်စေရန် နမိတ်လက္ခဏာဖြင့် လုပ် ဆောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့၏။ ယေရှုသည် အလွန်မှပင် ဆာမွတ်ကြောင်းကို စာတန်သိတော်မူ၏။ စာတန်က ”ကိုယ်တော် သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် မှန်လျှင်၊ ဤကျောက်ခဲတို့ကို မုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ အမိန့်ရှိတော်မူပါ”ဟုပြောလေ၏။ ယေရှု ပြုလုပ် နိုင်သော်လည်း၊ သို့သော် သူ၏ တန်ခိုးကို ဤနည်းလမ်းနှင့် ဤအချိန်တွင် အသုံးပြုရန် သူ့ခမည်းတော်၏ အလိုမဟုတ်ပါ။ ထိုကြောင့် ယေရှုက ”လူသည် မုန့်အား ဖြင့် သာ အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် မိန့်တော် မူသမျှအားဖြင့် အသက်ကို မွေးရမည် ကျမ်းစာလာ သည် ”ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ စာတန်သည်သုံးကြိမ်တိုင် စုံစမ်း တော်မူပြီး၊ ယေရှုသည် လည်း သုံးကြိမ်စလုံး သမ္မာကျမ်းစာဖြင့် တုံ့ပြန်တော်မူ၏။
စာတန်သည် ယေရှုအားဘာကို လုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသနည်း။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ခမည်းတော်ကို မနာခံ ရန် ကြိုးစားခဲ့၏။ သို့သော် စာတန် လုံးဝရှုံးနှိမ့်ခဲ့ပါသည် သခင်ယေရှုအား အပြစ်ပြုလုပ်ရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ ။ယေရှုသည်လည်း သူ၏ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို မနာခံခြင်းကို ပြုလုပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ စာတန်ရှုံးနှိမ့်ခဲ့၏။

ယေရှုကစာတန်ကို ဘယ်ကဲ့သို့ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့ပါသနည်း။ စာတန်ကို ယေရှုအောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ-
၁။ သူ့ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို နာခံခြင်း။
၂။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အသုံးပြုခြင်း။
၃။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အမှီပြုခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့လည်း စာတန်အပေါ်အောင်မြင်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တော်ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိုအားကိုးခြင်းအားဖြင့်သာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် စာတန် ကို ကရာနိ လက်ဝါး ကပ်တိုင် ပေါ်တွင်တဖန်ထပ်မံ၍ ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့ပါသည်။

ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးသောအမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့၏။
ယေရှုကသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ပြောခဲ့၏။ တန်ခိုးကြီးသောအမှုများကို လုပ် ဆောင်ပြခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသားဖြစ်ကြောင်း ပြခဲ့သည်။ သူ၏တန်ခိုးသည် (၁) လေနှင့်ပင်လယ်အပေါ်၊ (၂) နတ် ဝိညာဉ်ဆိုး တို့အပေါ်၊ (၃) မကျန်းမာခြင်း နှင့်အနာရောဂါတို့အပေါ်၊ (၄) သေခြင်းတို့အပေါ်စသည်တို့၌ရှိတော်မူ၏။

ယေရှုသည် လေနှင့်ပင်လယ်ကို ငြိမ်းစေခဲ့၏။
မသဲခရစ်ဝင် ကျမ်း၊အခန်း (၈)တွင်ယေရှုသည်လှေထဲ၌ တပည့်တော်များနှင့် အတူရှိတော်မူ၏။အိုင်၌ လှိုင်း တံပိုးပြင်းစွာထ ၍ လှေကိုလွှမ်းလေ၏။ ကိုယ်တော်သည် ကျိန်းစက်၍နေတော်မူ၏လှေနှစ်မှာကိုစိုးရိမ်၍ တပည့်တော် တို့သည် ယေရှုကိုနှိုးပြီး လျှင်”သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ပါ၏။ ကယ်မတော်မူပါ”ဟု လျှောက် ကြ၏။ ယေရှုသည် လေနှင့်ပင်လယ်ကို အမိန့်ပေး၍ လေနှင့်ပင်လယ်သည် ငြိမ်း၍အလွန်သာယာလေ၏။ တပည့်တော် တို့သည် အလွန်အံ့သြ၍ ”ဤသူကား အဘယ်သို့သော သူနည်း။ လေနှင့်ပင်လယ်သည် သူ၏စကားကို နားထောင်ပါ သည် တကား”ဟု ပြောဆို ကြ၏။(မ၊၈း၂၇)

ယေရှုသည် ဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးတို့အပေါ် အမိန့်ပေးနိုင်၏။
နတ်ဆိုးများသည်စာတန်မာရ်နတ်၏အစေခံများဖြစ်သည်လူများ၏အထဲသို့မကြာခဏဝင်ရောက်ပြီးဒုက္ခပေးနိုင်သည်။ နတ်ဆိုးတို့သည် ယေရှုကိုဘုရားသားတော် ဖြစ်ကြောင်းကို ဝန်ခံကြ၏။ သခင်ယေရှု၏အမိန့်ကိုနာခံရကြ၏။ လူများတို့သည် မြင်၍ ”ဤစကားသည် အဘယ်သို့သော စကားနည်း၊ ညစ်ညူးသောနတ်တို့ကို အာဏာတန်ခိုးနှင့် မှာထား ၍ သူတို့သည် ထွက်သွား ကြသည်တကား” ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။(လု၊၄း၃၆)
ယေရှုသည် အနာရောဂါများကို ငြိမ်းစေ၏။
ယေရှု၌ အနာရောဂါများကို ငြိမ်းစေသော တန်ခိုးရှိတော်မူ၏။ သူသည် ခြေလက်သေသော သူများကို တဖန်လမ်း လျှောက်ရသော အခွင့်၊ မျက်စိမမြင်သောသူများကို မြင်ပြန်စေခြင်း၊ အနာရောဂါများမှ ကျန်းမာစေခြင်း များ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ”အမျိုးမျိုးသော အနာရောဂါစွဲသော သူတို့၏ အဆွေခင်ပွန်း အပေါင်းတို့သည်ထို လူနာတို့ ကို အထံတော် သို့ ဆောင်ခဲ့၍၊ ကိုယ်တော်သည် ထိုလူနာအသီးသီးတို့ အပေါ်၌ လက်တော် ကိုတင်သဖြင့် အနာရောဂါ ကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏” (လု၊၄း၄ဝ)

ယရှုသည် သေသောသူကို ထမြောက်စေ၏။
လာဇရုနှင့် သူ၏ညီအစ်မမာရိနှင့်မာသတို့သည် ယေရှု၏မိတ်ဆွေကောင်းများဖြစ်သည်။ ဤမိတ်ဆွေများကို လည်း ယေရှုချစ်တော်မူ၏။ သူတို့၏အိမ်သို့လည်း မကြာခဏ အလည်ပြုတော်မူ၏။ တနေ့၌ယေရှုသည် အဝေး၌ ရှိနေ စဉ် လာဇရုသည် အလွန်မှ နာလျက်နေတော်မူ၏။
မာသနှင့်မာရိသည် ယေရှုထံလူကိုလွှတ်၍ခေါ်စဉ်ယေရှုသည် အဝေးတနေရာ၌ရှိတော်မူ၏။ ယေရှုသည် သူတို့၏ အိမ် သို့ရောက်ချိန်၌ လာဇရုသည် သေလွန်၍လေးရက်ရှိပြီးဖြစ်၏။
မာသနှင့်မာရိသည်အလွန်မှဝမ်းနည်း၏။ ယေရှုရှိလျှင် လာဇရုသေလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု စိတ်တွင်ခံစားရ၏။ သို့သော် ယေရှုကဝမ်းနည်းခြင် မရှိရန်နှင့် ဤအမှုအရာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးနှင့်ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားရန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ ၏။ ”ယေရှုကလည်း ငါသည် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ ငါ့ကို ယုံကြည်သော သူသည် သေလွန်သော် လည်း ရှင်လိမ့်မည်။”(ယော၊၁၁း၂၅)
လာဇရုမြုပ်နှံရာ သင်္ချိုင်းသို့ ရောက်သောအခါ ယေရှုသည် ဂူဝတွင်ပိတ်လျက်ရှိသော ကျောက်အား ဖွင့်ထား ရန် လူများအား ပြော ခဲ့၏။ ထိုနောက် ယေရှု ကလာဇရုကိုပြောသည်မှာ”လာဇရု ထွက်၍လာလော့” သေလွန်ခဲ့သည် မှာ လေးရက် ရှိပြီး ဖြစ်သော လာဇရုသည် သင်္ချိုင်းအဝတ်နှင့်ပတ်လျက် ထွက်၍လာ၏။ ယေရှုက ”သူ့ကိုဖြေ၍ လွှတ်ကြ လော့” မိန့်တော် မူ၏။ လာဇရုသည် အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာခြင်းသို့ တဖန်ရောက်တော်မူ၏။

ယေရှု၌ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သော တန်ခိုး ရှိ၏။
ယေရှု၌ လူများကို ကျန်းမာစေခြင်း၊ သေသူများကို ပြန်ရှင်စေခြင်း တန်ခိုးအပြင် သူ၌ အခြားသာ၍ အရေးကြီသော
အကြောင်းအရားများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိ၏။ သူ၌ထိုသူများ၏ အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်၏။
တနေ့၌ လူလေးယောက်သည် လူနာတစ်ဦးကို ယေရှုထံသို့ ယူလာ၏။ လူနာသည် ခြေလက်သေသူ ဖြစ်ပြီး ယေရှု ကုသရန် ယူဆောင် လာခြင်း ဖြစ်၏။ သခင်ယေရှု ဝန်းကျင်၌ လူများစွာ ရှိသောကြောင့် အနီးသို့ မချည်းကပ် နိုင်ကြပါ။ အိမ်မိုးပေါ်သို့ တက်ပြီး အပေါက်ဖေါက်၍ ယေရှုရှိရာသို့လူနာကိုလျှောချခဲ့၏။ ဤလူ၌ ကျန်းမာခြင်း လိုအပ်ကြောင်း ယေရှု သိတော်မူ၏ သို့သော်ထိုသူ၏ အသက်တာ ၌ သာ၍ကြီးသော လိုအပ်မှုကို ယေရှုမြင်တော်မူ၏။ သူ၏ အပြစ်များကို လွှတ်ခြင်း ခံရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်၏။ ယေရှုက”သင်၏အပြစ် ကို လွှတ် စေပြီး” ဟုလူနာအား မိန့်တော်မူ၏။ အနီး၌ရှိကြသော ကျမ်းတတ်နှင့် ဖာရိရှဲများက ဤသို့ ယေရှုပြောသည်ကို မနှစ်သက်ကြပါ။ သူတို့က ”ဘုရားကို လွန်ကျူး၍ ပြောသော ဤသူ ကား အဘယ်သူနည်း။ဘုရားသခင်မှတပါး အဘယ်သူသည် အပြစ်လွှတ်နိုင် သနည်း။ ”ဟုစိတ်တွင် ထင်မှတ်ကြ၏။ သူတို့၏ စိတ်ထဲတွင် ထင်မှတ်ခြင်းကို ယေရှုသိ၏။ သူက ”လူသားသည် မြေကြီးပေါ်မှာ အပြစ်လွှတ်ပိုင် သည် ကိုသင်တို့ သိစေခြင်း ငှါထလော့။ ကိုယ်အိပ်ရာကို ဆောင်၍ ကိုယ်အိမ်သို့ သွားလော့၊ သင့်အား ငါဆိုသည်ဟု လက်ခြေသေသော သူအား မိန့်တော်မူ၏”(လု၊၅း၂၄) ထိုလူသည် လူများရှေ့မှာ ချက်ခြင်းထ၍ အိပ်ရာကိုဆောင်လျက် ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်း လျက် မိမိအိမ်သို့ သွား လေ၏။

ယေရှုသည် မိမိ၏ဘုန်းကို ထင်ရှားပြတော်မူ၏။
တနေ့သောအခါယေရှုသည်သူ၏ဘုန်းကိုတပည့်တော်သုံးယောက်အားထင်ရှားပြတော်မူ၏။ဘုရားသခင်၏တပါးတည်းသော သားတော်၏ ဘုန်းဖြစ်တော်မူ၏။ ယေရှုသည် ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယာကုပ်ညီ ယောဟန်တို့ကို တောင် ထိပ် သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့၏။ ထိုနေရာ၌ ယေရှုဒူးထောက် ဆုတောင်းတော်မူ၏။တပည့်များလည်း ဆုတောင်းကြ၏။ ထိုနောက် ထူးဆန်း သော အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့၏။
ယေရှု၌ထူးခြားသော အဆင်းအရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ မျက်နှာတော်သည် နေကဲ့သို့ ထွန်းတောက်လျက် အဝတ်တော် သည်အလင်းကဲ့သို့ ဖြူလျက်ရှိ၏။ သူသည်အလွန်မှထွန်းတောက်သောကြောင့် တပည့်တော်တို့သည် ယေရှုကို ခက်ခဲစွာကြည့်ခဲ့ရ၏။ ထိုနောက် တခဏခြင်းတွင် လူနှစ်ဦးသည် ယေရှုနှင့်အတူရှိနေတော်မူ၏။ သူတို့လည်း ဘုန်းအသရေနှင့် ထင်ရှားတော်မူ၏။ ထိုသူနှစ်ဦးမှာ မောရှေနှင့် ဧလိယဖြစ်ပြီး ယေရှုနှင့်စကားပြောတော်မူ၏။ ထိုနောက် ကောင်းကင်ဘုံ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံမှ ”ဤသူသည် ငါ နှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ ချစ်သားပေတည်း။ သူ၏စကားကို နားထောင်ကြ လော့။” (မ၊ ၁ရး၅)
ထိုမြင်ကွင်းကို တပည့်တော်များ မမေ့နိုင်ကြပါ။ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသောအခါပေတရုက ”…ငါတို့ သည် … ဘုန်း အာနုဘော်တော်ကို ကိုယ်တိုင် မြင်သောသူ ဖြစ်ကြ၏။ …ခမည်းတော် ဘုရားသခင့် ထံတော် မှ ဂုဏ်အသရေ၊ ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကို ခံရ တော်မူ၏။…ထိုအသံတော်ကိုငါတို့သည် သန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာ သခင်ဘုရားနှင့် အတူရှိ သောအခါ ကြားရ၏။” (၂ပေ၊၁း၁၆,၁၈)

ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်ပါသလား။
အချို့သောသူတို့က ယေရှုသည်ကြီးမြတ်သောသူတဦး၊အံ့ဘွယ်သော ဆရာတဦးအဖြစ်ယူဆကြပါသည်။ အချို့က ဘာသာကို ထူထောင်သော သူတဦးအဖြစ်ပြောဆိုကြပါသည်။ သို့သော်ယေရှုက မိမိသည် ဘုရား ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ ပါသည်။ ယေရှုက”ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှင့် တလုံးတဝတည်း ဖြစ်သည်။”ဟု ဆိုသည်။ (ယော၊၁ဝး၃ဝ)
ယေရှုကမိမိသည် ခမည်းတော်နှင့်တဦးတည်းဖြစ်ကြောင်းပြောခြင်းကိုကြားသော ယုဒလူတိုသည် သူ့ကို ပစ် သတ် ရန် ကျောက် ခဲကိုကောက်စဉ် ယေရှုက” ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့် ကောင်းသောအမှုအများတို့ကို သင်တို့အား ပြပြီး။ …အဘယ်မည်သော အမှုကြောင့် ငါ့ကိုခဲနှင့်ပစ်ကြမည်နည်း။” ယုဒလူတို့က ” သင်သည် လူဖြစ် လျက်ပင် ဘုရားသခင် ဖြစ်ယောာင်ဆောင်၍ ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူးသောစကားကြောင့် ခဲနှင့်ပြစ်မည်ဟု ဆိုကြ၏။”
ယေရှုသည် ဧကန် ဘုရားသခင် မဟုတ်ခဲ့သော် မိမိသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခြင်းသည် ကြောက် စရာ ကောင်းပါသည်။ သူသည် လူလိမ်တဦးနှင့်လှည့်ဖြားသူတဦးသာ ဖြစ်ပြီး လူကောင်းတဦးအဖြစ် မခေါ်ထိုက်ပါ။
ကျမ်းစာ၌ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း သွန်သင်ပါသလား။
အမှန်ပင်သွန်သင်ထားပါသည်။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းပိုဒ်များစွာ၌ ရှင်းလင်းစွာ တွေ့ရ ပါသည်။
+”အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော် (သခင်ယေရှု)ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိ၏။ နှုတ်ကပတ် တော်သည်လည်း ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။….နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း လူဇာတိအဖြစ်ကို ခံယူ၍…. ငါတို့ တွင် တည် နေ တော်မူသည်။” (ယော၊၁း၁,၁၄)
+”သားတော်ကိုကား၊အိုဘုရားသခင်၊ကိုယ်တေင်၏ပလ္လင်သည်နိစ္စထာဝရပလ္လင်ဖြစ်ပါ၏။”(ဟေဗြဲ၊၁း၈)
+”အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်၏ ဇာတိအဖြစ်တော်၏ ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည် ခရစ်တော်၌ ကိုယ်ထင်ရှား၍ ကျိန်းဝပ် တော်မူ၏။” (ကော၊၂း၉)
+ယေရှုကမိမိသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့၏။ ယေရှုက”ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ကို မြင်၏။” (ယော၊၁၄း၉)
+ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့၏ မိမိကို ဘုရားအဖြစ် ရှစ်ခိုးခြင်းအားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး နောက် ယေရှုသည် သောမအား ထင်ရှားပြလျက် သောမကလည်း ”အကျွနု်ပ်၏အရှင်၊ အကျွနု်ပ်၏ဘုရားသခင် ပါတကား ဟုပြန်၍ လျောက်၏။”(ယော၊၂ဝး၂၈)
+(ဟေရှာ၊၄၄း၆) ထာဝရဘုရားက ”ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည် အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ ငါမှတပါးအခြားသော ဘုရားသခင်မရှိ။” (ဗျာ၊၂၂း၁၃) တွင် သခင်ယေရှုက ”ငါသည် အာလဖဖြစ်၏။ သြမေဃလည်း ဖြစ်၏။ အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံးသော သူဖြစ်၏။” ယေရှုကသူသည်” အဦးဆုံး သော သူ၊ နောက်ဆုံးသောသူ”ဟုပြောခြင်းကမိမိသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပေသည်။
+”လူအပေါင်းတို့သည် ခမည်းတော်ကို ရိုသေသည်နည်းတူ၊ သားတော်ကိုရိုသေစေမည်အကြောင်း၊ ခမည်း တော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ တရားစီရင်တော်မမူ။ တရားစီရင်ခြင်းအခွင့် ရှိသမျှကို သားတော်အား အပ်ပေး တော်မူ၏။ သားတော်ကို မရိုသေ သောသူ မည်သည်ကား၊ သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်ကို မရိုသေသော သူ ဖြစ်၏။” (ယော၊၅း၂၂,၂၃)

ယေရှုသည် ဧကန်အမှန် ဘုရားသခင် ဖြစ်၏။
သူသည် အစဉ်အမြဲ ဘုရားသခင်ဖြစ်သလို နောင်လည်းအစဉ်အမြဲ ဘုရားသခင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် သူသည် လူသား တဦးအဖြစ် ရှိခဲ့ဘူးပါသည်။
သခင်ယေရှုအား ”ဘုရား-လူသား”ဟု ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး နာမည်တခုဖြစ်ပြီး ဧကန် ဘုရားသခင် ဖြစ်၍ လူသားတဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ လူသားတဦးအဖြစ် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်၌ နေထိုင်ခဲ့ခြင်းက သခင်ယေရှု သည် ကျွနု်ပ်တို့အား လုံးဝ နားလည်မှု ရှိပါသည်။ သူသည်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခံရခြင်း၊ နားလည်လွှဲမှု ခံရ ခြင်း၊ မုန်းတီးးမှု ခံရခြင်း၊ ဆင်းရဲခံရခြင်း နှင့် ညှင်းဆဲ ဒုက္ခ ခံရခြင်းများကိုသိတော်မူ၏။

သူသည် လူသားတဦး ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့် စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို ကောင်းစွာ သိပေသည်။ သူသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်သောကြောင့် သူ့ကိုခေါ်သောအခါ ကျွနု်ပ်တို့ကိုမစခြင်းငှါ တတ်နိုင်ခြင်းက အံ့သြဘွယ်ဖြစ်သည်။

ယေရှု၏နာမတော်၌ တန်ခိုးရှိသည်။
သခင်ယေရှု၏ ဘုရားဖြစ်ခြင်းနှင့် သူ၏လုပ်ဆောင်ခြင်းများကြောင့် သူ၏နာမသည် တန်ခိုးကြီးပေသည်။ ယေရှု၏နာမ၌ တန်ခိုးကြီးခြင်းသည်..
၁။လူသားများ၏ကယ်တင်ခြင်းအမှု။
၂။ဆုတောင်းခြင်းအမှု။
၃။စာတန်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်လှန်ခြင်းအမှု။ စသည်တို့အပေါ်၌ တွေ့ရပါသည်။

လူသားများ၏ကယ်တင်ခြင်းအမှု၌ ယေရှု၏နာမသည် တန်ခိုးကြီးခြင်း။
ကျမ်းစာက ”ထာဝရဘုရားကို ပဌနာပြုသောသူ ရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ရကြလတံ့။ ” ဟုဆိုသည်။ (ရော၊၁ဝး၁၃)။
သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြောင်း မသိသေးပါက၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိုသော် သခင်ယေရှု ၏ နာမဖြင့် ထာဝရဘုရားထံ ပဌနာပြုပါ။ သူ့ထံသို့ သင်၏နှလုံးသားကို ဖွင့် လျက် ပြောပါ။ ”အိုယေရှု၊ အိုယေရှု ”သူ့ထံသို့သင်၏ ဒုစရိုက်အပြစ်များ ကို ဖေါ်ပြ ဝန်ချပါ။ သင့်ကိုချစ်၍ သင့်ဒုစရိုက်အပြစ်များအတွက် အသေခံခဲ့ခြင်း အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ။ သင်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဝင်ရောက် လာရန် ခေါ်ဖိတ်ခြင်းဖြင့် သင်၏ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်စေပါ။ သူသည် သင်၏ဆုတောင်းသံကို နားညောင်းပြီး သင့်ကို ကယ်တင်ပေမည်။ ”ငါ့ထံသို့လာသောသူကို ငါသည် အလျှင်း မပယ်။” (ယော၊၆း၃၇)

ဆုတောင်းခြင်းအမှု၌ ယေရှု၏နာမသည် တန်ခိုးကြီးခြင်း။
ကျွနု်ပ်တို့သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ ယေရှု၏နာမဖြင့် အမြဲဆုတောင်းသင့်သည်။ သူ၏နာမသည် တန်ခိုး ရှိသည်။ ကျမ်းစာ ၌ အမိဝမ်း တွင်းကပင် ခြေမစွမ်းသောသူ တယောက်ကို ဗိမာန်တော်တခါးဝ၌ တောင်း စား ခြင်း ငှါ သူတပါး တို့သည် ချထားကြ၏။ နေ့တိုင်း ထိုသူကို ဗိမာန်တော် သို့သယ်လာ၏။ ပေတရုသည် ထိုသူကို မြင်သောအခါ ပေတရုက ”ငါ၌ရွှေငွေမရှိ။ ရှိသည့်အရာကို သင့်အား ငါပေးမည်။ နာဇရက်မြို့သား ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်အားဖြင့် ထ၍လှမ်းသွား လော့” ဟု ဆို၏။ ထိုသူသည်ရုတ်တရက်ထ၍ မတ်တတ် ရပ် ပြီးလျှင်လှမ်းသွားလျက်၊ ခုန်လျက်၊ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်လျက်၊ တမန်တော်တို့နှင့်အတူဗိမာန်တော်သို့ဝင်လေ၏။
လူများတို့သည် မြင်၍အံ့သြသောအခါ ပေတရုက ယေရှုနာမ၏တန်ခိုးကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလေ၏။ ”ထိုသခင် ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ထိုသခင်၏နာမတော်သည် သင်တို့သိမြင်သော ဤသူအား အစွမ်းကို ပေးတော် မူပြီး။”(တ၊၃း၁၆)။
အံ့ဘွယ်ယေရှု၏နာမဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ ယခုပင် ဆုတောင်းပါ။ သင်၏ မိတ်ဆွေများနှင့် ချစ်ခင် သူများ အတွက် ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ရန် ဆုတောင်းပေးပါ။ သင်၏လိုအပ်မှုများအတွက် ကိုလည်း ဆုတောင်းပါ။
သခင်ယေရှုက”ယခုတိုင်အောင် ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ သင်တို့သည် အဘယ်ဆုကိုမျှ မတောင်းကြသေး။ သင်တို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း စုံလင်စေခြင်းငှါ တောင်းကြလော့။ ထိုသို့တောင်းလျှင်ရကြလိမ့်မည်။”ဟု ဆိုသည်။ (ယော၊၁၆း၂၄)

ယေရှု၏နာမသည် စာတန်ကို ရင်ဆိုင်တိုက်လှန်ခြင်းအမှု၌ တန်ခိုးကြီးခြင်း။
ရန်သူစာတန်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို မုန်းပြီးဖျက်ဆီးလိုသည်။ကျမ်းစာက ”သင်တို့၏ ရန်သူတည်းဟူသော မာရ်နတ် သည်၊ ဟောက်သော ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်ရှိ၏။”ဟု ဆိုသည်။ (၁ပေ၊၅း၈)
ယေရှုသည် သင်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သော် သင်သည်စာတန်နှင့် သူ၏နတ်ဆိုးများကို ကြောက်စရာမလိုပါ။ ကျမ်းစာ က ”မာရ်နတ်ကို ဆီးတားကြလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ သူသည်သင်တို့ထံက ပြေးသွားလိမ့်မည်။” (ယာ၊၄း၇)။ ဘယ်ကဲ့သို့ ”မာရ်နတ် ကို ဆီး တားမလဲ။” ယေရှု၏နာမဖြင့် ဆီးတားမည်။ ယေရှုသည်စာတန်ကို အနိုင်ယူခဲ့ပြီး။
သင့်အားသူ၏ နာမကိုဆွဲကိုင် အသုံးပြုခွင့်ကို အမှန်ပေးခဲ့ပြီး။ တမန်တော်ဝတ္ထုကျမ်း၌ ”နတ်ဆိုးစွဲသောမိန်းမ ငယ် တယောက် အကြောင်းကို ဖတ်ရပါသည်။ သူမသည် ပေါလု၏ နောက်သို့ရက်များစွာ လိုက်သောကြောင့် ပေါလုသည် စိတ်မသာလျက် လှည့်ကြည့်၍ သူမအထဲ၌ရှိသော နတ်ဆိုးအား” သင်သည်သူ၏ အထဲမှ ထွက်သွား လော့။ ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်ကို အမှီပြု၍ ငါ အမိန့် ရှိ၏” ဟု ထိုနတ်ကို ဆိုသော ခဏခြင်းတွင် နတ်သည် ထွက်သွား၏။

ယေရှုကိုပဌာပြုပါ။
သခင်ယေရှု၏နာမကိုခေါ်၍ ယခုပင်စတင် ဆုတောင်းပါ။ သင်လိုသောအရာများအတွက် သူ့ကို ဆုတောင်း နိုင်ပါသည်။ သူသည် တန်ခိုးကြီးသော ဘုရား၏သားတော် ဖြစ်ပြီးသင့်ကို ချစ်သည်။ သင်သည် သူ့ကို အားကိုးရန် အလိုရှိသည်။ ယေရှုက ”အမှု ရောက်သည့် ကာလ၌ ငါ့ကိုပဌနာပြုလော့။ ငါသည်ကယ်လွှတ်မည်။ သင်သည်လည်း ငါ့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော် မူ၏။” (ဆာ၊၅ဝး၁၅)
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသော သမ္မာကျမ်းစာ ရတနာ
ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် သူ့ကိုခေါ်မည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်မ လိမ့်မည်။

သင်ခန်းစာ (၂) မေးခွန်းများ
အဖြေမှန်ကို ရွေးပါ။ မေးခွန်းတခုအတွက် ( က သို့ ခ သို့ ဂ ) ဖြစ်ပါသည်။
၁။ စာတန်သည် ယေရှု တော၌ရှိစဉ် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မည်သည့် အမှုကိုပြုရန် စုံစမ်းနှောက်ယှက်ပါသနည်း။
(က) မကောင်းသောအမှုကို ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်သည်။
(ခ ) သူ့ ခမည်းတော်၏ အလိုကို မနာခံရန် ဖြစ်သည်။
(ဂ ) စာတန်နှင့် သဘောတူ လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။
၂။ သခင်ယေရှုသည် စာတန်နှင့် ရင်ဆိုင်ရစဉ် သူ မည်သို့အားဖြင့် စာတန်ကို ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့သနည်း။
(က) ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အသုံးပြုပြီး ခမည်းတော်၏အလိုတော် နာခံခြင်း ဖြင့်။
(ခ ) နမိတ်လက္ခဏာ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့်။
(ဂ ) ခန္ဓာ ခွန်အားကို အသုံးပြုခြင်း ဖြင့်။
၃။ သခင်ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးသောအမှုများကို ပြုနိုင်ရခြင်းမှာ၊
(က) သူ လူကောင်း တယောက် ဖြစ်သည်။
(ခ ) သူသည် ကြီးမြတ်သော ဘာသာရေးဆရာ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
(ဂ ) သူသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် ဖြစ်သည်။
၄။ မြေကြီးပေါ်၌ ယေရှု အပြစ်များ ခွင့်လွှတ်သည်ကို ကျမ်းတတ်နှင့် ဖာရိရှဲ များတို့ မကြိုက် ရခြင်းအကြောင်းမှာ၊
(က) သူတို့သာလျှင် အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်လိုချင် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(ခ ) ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ခြင်းနှင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်နိုင်သော တန်ခိုးရှိခြင်းကို သူတို့ မယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(ဂ ) လူတိုင်း အပြစ်ရှိသည်ကို သူတို့ မယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်သည့်။
၅။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရခြင်းမှာ၊
(က) သူသည် အလွန် ပညာရှိဆရာ တပါး ဖြစ်သောကြောင့်။
(ခ ) ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း အခြားသူများထံမှ အစဉ်ကြားနေရခြင်းကြောင့်။
(ဂ ) ကျမ်းပိုဒ်များစွာ ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားသောကြောင့်။
၆။ ရှင်ယောဟန် ၁၄း၉ ၌ ယေရှုက ဆိုသည်မှာ သူ့ကိုမြင်သောသူသည်၊
(က) ခမည်းတော်ကို မြင်၏။
(ခ ) ကောင်းသောသူကို မြင်၏။
(ဂ ) ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန် တစ်ပါးကို မြင်၏။
၇။ ရှင်ယောဟန် ၂၀း၂၈ ၌ တပည့်တော် သောမ သည်၊
(က) သူသည် ယုံကြည်ခြင်း အလွန်နည်းသောကြောင့် ယေရှု၏ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရသည်။
(ခ ) ယေရှုက သူ့ကို ဘုရားအဖြစ် ဦးချ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခွင့်မပြုခဲ့ပါ။
(ဂ ) ယေရှုက သူ့ကို ဘုရားအဖြစ် ဦးချ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
၈။ ယေရှု၏နာမ၌ တန်ခိုးရှိသောကြောင့် လူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရခြင်းမှာ၊
(က) ယေရှု၏နာမ၌ ကောင်းမှုများကို ပြုခြင်းကြောင့်။
(ခ ) ယေရှု၏နာမကို ခေါ်သောကြောင့်။
(ဂ ) ယေရှု၏နာမကို စဉ်းစားဆင်ခြင်သောကြောင့်။
၉။ ကျွန်ုတို့၏ဆုတောင်းခြင်းများ တန်ခိုးရှိခြင်းသည်၊
(က) ယေရှု၏နာမ၌ ဆုတောင်းသောအခါ။
(ခ ) ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စကားကြီး စကားကျယ်နှင့် ဆုတောင်းသောအခါ။
(ဂ ) လူအများရှေ့ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် လူများ မြင်ပြီး၊ ကြားလာရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၀။ ယုံကြည်သူသည် စာတန်ကို ကြောက်စရာ မလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မာရ်နတ်ကို ဆီးတားနိုင်သည်။
(က) သူ့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားကို အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်။
(ခ ) ယေရှု၏နာမ၌ သူ့ကို ခုခံခြင်း။
(ဂ ) သူ့ကို ရိုးရိုး အလေးမမူ ဂရုမစိုက် ပြုခြင်း။

သင်သည် ဤ သင်ခန်းစာ လေ့လာခြင်း၌ ဘယ်အရာသည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသနည်း။