ဆင်ခြေပေးခြင်း

၁။ ငါဒီလောက်မဆိုးဘူး ရော၊ ၃း၁၀ ၁ယော၊ ၁း၁ဝ

၂။ ငါ့သဘောပဲ သု၊ ၁၄း၁၂ ဟေ၊ ၁၀း၃၁

၃။ မစွန့်နိုင်ဘူး မ၊ ၆း၃၃ မာ၊ ၈း၃၆

၄။ နားမလည်ဘူး ၁ကော၊ ၂း၁၄ ဆာ၊ ၁၁၉း၁၃ဝ

၅။ မလိုအပ်ဘူး ယော၊ ၃း၁၉-၂၀ ၂ကော၊ ၄း၃-၄

၆။ ငါလိုသေးတယ် လု၊ ၅း၃၂၊ ရောမ ၄း၄-၅

၇။ ငါအပြစ်ကြီးလွန်းတယ် ဟေရှာ၊ ၁း၁၈ လု၊ ၁၉း၁၀

၈။ လူကိုကြောက်တယ် သု၊ ၂၉း၂၅ မ၊ ၅း၁၁-၁၂

၉။ အမြဲလိုက်နိုင်ပါ့မလား ၂သက်၊ ၃း၃ ၁ပေ၊ ၁း၅

၁၀။ နောက်မှလက်ခံမယ် သု၊ ၂၇း၁ ၊ ဟေရှာ၊ ၅၅း၆

၁၁။ ငါပျော်ချင်သေးတယ် ဒေ၊ ၁၁း၉ လု၊ ၁၂း၁၉-၂ဝ

၁၂။ ဟန်ဆောင်တဲ့လူများတယ် ယောဘ၊ ၁၃း၁၅-၁၆ ရော၊ ၁၄း၁၁-၁၂

၁၃။ ခရစ်တော်ကိုမယုံနိုင်ဘူး ယော၊ ၅း၄၄၊ ရော၊ ၃း၃

၁၄။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဟေရှာ၊ ၅၅း၈-၉၊ ၁ကော၊ ၁း၁၈

၁၅။ ဘာသာအမျိုးမျိုးရှိတယ် ဟေရှာ၊ ၈း၂၀၊ ဟေရှာ၊ ၄၃း၁၁

၁၆။ ငရဲမယုံဘူး မ၊ ၇း၁၃-၁၄၊ မ၊ ၂၅း၄၁

၁၇။ ဘုရားမရှိဘူး ဆာလံ၊ ၁၄း၁၊ ရောမ၊ ၁း၂ဝ

၁၈။ ကျမ်းစာကိုလူတီထွင်တယ် ၂တိ၊ ၃း၁၆၊ ၂ပေ၊ ၁း၂၁