ကယ်တင်ခြင်း

ကယ်တင်ခြင်း

၁။ အပြစ်တကယ်ရှိတယ် က၊ ၆း၅၊ ယေ၊ ၁၇း၉၊ ဒေ၊ ၇း၂၀
၂။ အပြစ်၏အခ ရော၊ ၅း၁၂၊ ရော၊ ၆း၂၃၊ ယေဇ၊ ၁၈း၄
၃။ လူမတတ်နိုင်ဘူး ဟေရှာ၊ ၆၄း၆၊ ဆာ၊ ၄၉း၇၊ ရော၊ ၃း၂၀
၄။ ခရစ်တော်အဖိုးအခပေးပြီး ဟေ၊ ၂း၉၊ ၁ကော၊ ၁၅း၃၊ ၁ယော၊ ၄း၁၀
၅။ ခရစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရ ယော၊ ၃း၃၆၊ ယော၊ ၁၄း၆၊ တ၊ ၄း၁၂
၆။ ကယ်တင်ခြင်းဟာလက်ဆောင် ယော၊ ၁၀း၂၈၊ ၂တိ၊ ၁း၉၊ ဧ၊ ၂း၈-၉
၇။ ခရစ်တော်ကို လက်ခံရမယ် ယော၊ ၁း၁၂၊ တ ၁၆း၃၁၊ ၁ယော ၅း၁၁
၈။ ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှု ယော၊ ၅း၂၄၊ ရော၊ ၈း၁၆၊ ၁ယော၊ ၅း၁၃
၉။ ကယ်တင်ခြင်း၏အကျိုး ဧ၊ ၂း၁ဝ၊ ၂ကော၊ ၅း၁၇၊ တိတု၊ ၂း၁၄
၁၀။ ကယ်တင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် ၂ကော၊ ၅း၁၅၊ ဧ၊ ၂း၇၊ ၁ပေ၊ ၂း၉
၁၁။ လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်း ရစေချင်တယ် ယေ၊ ၃၃း၁၁၊ ၁တိ၊ ၂း၄၊ ၂ပေ၊ ၃း၉
၁၂။ မယုံကြည်တဲ့အပြစ် ၂သက်၊ ၁း၈-၉၊ ယော၊ ၁၂း၄၈၊ ဗျာ၊ ၂၀း၁၅
ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော ကျမ်းပိုဒ်များကို သင်ကျက်မျတ်ပြီးနောက် ထို့ထက်ပိုမို၍ ကျက်မှတ် လိုသော ဆန္ဒရှိပါလျှင် မည်သို့ ဆက်လက်ကျက်မှတ်ရမည်နည်းဆိုသော်၊ သင်ကျက်မှတ်လိုသော ကျမ်းပိုဒ်များ၏ ကျမ်းညွှန်းများကို စာရွက် (သို့) စာအုပ်ပေါ်တွင်ရေးပါ။ ထိုကျမ်းညွှန်းများအတွက် ခေါင်းစဉ်များကို သင့်တော်သလိုရေးပါ။

ကျမ်းညွှန်း ခေါင်းစဉ်
မ၊ ၅း၄၈ စုံလင်ခြင်းရှိပါ။
မ၊ ၁၁း၆ စိတ်မပျက်ပါနှင့်။
မာ၊ ၁၁း၂၂ ယုံကြည်ခြင်းရှိပါ။
၁ကော၊ ၈း၉ သတိပြုပါ။
၂တိ၊ ၂း၃ ယေရှုခရစ်၏စစ်သူရဲ

အထက်ပါအတိုင်း ရေးမှတ်ခြင်းကို အဆင်ပြေသလို ရေးမှတ်သွားပြီး တစ်ပတ်လျှင် (၂) ပိုဒ်ခန့် မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ကာ ကျက်မှတ်သွားနိုင်ပါသည်။ ကျက်မှတ်နည်းကို ဖော်ပြခဲ့ ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျက်မှတ်ပြီးသော ကျမ်းပိုဒ်များကို (✔) လက္ခဏာဖြစ်သွားပါက သင်မကျက် ရသေးသော ကျမ်းပိုဒ်များကို ကောင်းစွာသိရှိပြီး ဆက်လက်ကျက်မှတ်သွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျက်မှတ်ပြီးသော ကျမ်းပိုဒ်များကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့လျက် လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် သင်၏ ဝိညာဉ်အသက်တာ ကြီးထွားရင့်ကျက်လာပါမည်။