မေတ္တာပွားခြင်း

မေတ္တာနှင့်ပြောပါ

၁။ မှန်တာပြောပါ ကော၊ ၃း၉-၁၀၊ ဧ၊ ၄း၁၅

၂။ အတင်းပြောခြင်းရှောင်ပါ သု၊ ၁၇း၉၊ သု၊ ၁၁း၁၃

၃။ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ပြောပါ ကော၊ ၄း၆၊ သု၊ ၁၅း၁

၄။ အပြစ်ဝန်ခံပါ ယာ၊ ၅း၁၆၊ မ၊ ၅း၂၃-၂၄

၅။ နားထောင်ပါ ယာ၊ ၁း၁၉၊ သု၊ ၁၈း၁၃

၆။ ပဲ့ပြင်မှုကိုခံယူပါ သု၊ ၉း၈-၉၊ မ၊ ၁၈း၁၅

 

မေတ္တာနှင့်တုန့်ပြန်ပါ

၇။ သူတပါးကိုခွင့်လွှတ်ပါ ဧ၊ ၄း၃၂၊ ကော၊ ၃း၁၃

၈။ စိတ်ရှည်ပါ ဧ၊ ၄း၂၊ ၂တိ၊ ၂း၂၄-၂၅

၉။ မတရားညှင်းဆဲခြင်းကိုသည်းခံပါ ၁ပေ၊ ၂း၂၀-၂၁၊ ရော၊ ၁၂း၁၉

၁ဝ။ နာကျည်းစိတ်မရှိနှင့် ဟေ၊ ၁၂း၁၅၊ ဧ၊ ၄း၃၁

၁၁။ ဒေါသမထွက်နှင့် ဧ၊ ၄း၂၆၊ ‌ကော ၃း၈

၁၂။ မနာလိုစိတ်မရှိနှင့် သု၊ ၂၇း၄၊ ယာ၊ ၃း၁၆

 

မေတ္တာနှင့်ပြုမူလုပ်ကိုင်ပါ

၁၃။ သင့်သင့်မြတ်မြတ်နေပါ ရော၊ ၁၅း၅-၆၊ ၁ကော၊ ၁း၁၀

၁၄။ သူတပါးအစေခံပါ မ၊ ၂၀း၂၅-၂၈၊ ဂလာ၊ ၅း၁၃

၁၅။ သူတပါးကိုဦးစားပေးပါ ရော၊ ၁၅း၂၊ ဖိ၊ ၂း၃-၄

၁၆။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးအားပေးပါ ၁သက်၊ ၅း၁၁၊ ဒေ၊ ၄း၉-၁၀

၁၇။ ကိုယ်ချင်းစာပါ မ၊ ၉း၃၆၊ ရော၊ ၁၂း၁၅

၁၈။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဆက်ဆံပါ ယာ၊ ၃း၁၇၊ ဂလ၊ ၆း၁