ယစ်ပလ္လင်များနှင့် ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုး (Altars and Sacrifices)

ဝတ်ပြုရာနေရာများ

(Places of Worship)

 

ယစ်ပလ္လင်များနှင့် ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုး (Altars and Sacrifices)

ဘုရားသခင်ခင်ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာတွင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမှာ အလွန်အရေးကြီးသော ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် မိမိ၏အပြစ်အနာအဆာ ကင်းသော တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် လယ်ထွက်သီးနှံများအား ထာဝရဘုရားထံ ပူဇော်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်က ပလ္လင်ပေါ်တွင် မီးရှို့ ပူဇော်ရသည်။ ဤကဲ့သို့ ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်း၊ အပြစ်ဖြေခြင်းနှင့် ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်၊ ဘုရားသခင်အား ချဉ်းကပ် ရပါသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်က အစ္စရေးလူမျိုးများအား ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ ပေးထားတော်မူခဲ့သည်။

ယဇ်ပလ္လင်သည် စင်မြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝကျောက်ဖြင့် စီထားသောစားပွဲခုံဖြစ်၍၊ ဝတ်ပြုရာဌာန၏ ဗဟိုနေရာ ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လူများသည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူတွေ့ဆုံရာနေရာများ အမှတ်အသားအဖြစ် ယဇ်ပလ္လင်များ တည်ထားတတ်ကြသည်။ တချို့သည် မိမိအိမ်တွင် ယဇ်ပလ္လင်များ တည်ထားကြသည်။

[ ကမ္ဘာဦးကျမ်း၊ ၂၂း၁-၁၄၊ ၂၈း၁၁-၂၂, ၃၃၊ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၊ ၂၀း၂၄-၂၆) ယောရှုမှတ်စာ၊ ၂၂း၁ဝ-၃၄၊ ဟေဗြဲသြဝါဒ၊ ၁၀း၅-၇။ ]

နောက်ပိုင်းတွင် ယဇ်ပလ္လင်ကို ကြေးနီ၊ သစ်သား၊ သလင်းကျောက် သို့မဟုတ် အုတ်ခဲများဖြင့် တည်ထားကြသည်။ အချို့ ပလ္လင်များသည် ရိုးရိုးသားသားဖြစ်ပြီး အချို့မှားမှာ အလွန်ရှုပ်ထွေးနက်နဲသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန် အချိန်များစွာ ကြာမြင့်သည်။ အချို့သည် ယဇ်ကောင်များ ပူဇော်ရန်ဖြစ်ပြီး အချို့ငယ်သောပလ္လင်များကိုမူ အမွှေးအကြိုင်များ မီးရှို့ရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ အချို့ ပလ္လင်များ၏ ထောင့်တစ်ခုစီတွင် ဦးချိုများရှိသည်။ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးသည် ပလ္လင်သို့ပြေးလာ၍ ဦးချိုကို ဆွဲကိုင်ခြင်းဖြင့် မိမိအား ကလဲ့စားသတ်ဖြတ်လိုသူများအား အသနားခံခွင့်ရှိသည်။

ယဇ်ပလ္လင်များကို တဲတော်တွင်တည်ထားခဲ့ကြရာမှ နောက်ပိုင်းတွင် ဗိမ္မာန်တော်အတွင်း ထားခဲ့ကြသည်။

[ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၂း၁- ၂၊ ၂၉:၁၂၊ ၃၀း၁-၁၀၊ ၃၈း၁- ၂၊ တရားဟောရာကျမ်း ၁၂း၁၇-၁၈၊ ၂၆-၂၇၊ ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၁း၄၉-၅၃၊ ၂:၂၈-၃၄၊ ၈:၂၂၊ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၅း၂၃-၂၄၊ ဟေဗြဲသြဝါဒ ၁၃း၁၀-၁၂။ ]