ဆီဖြင့်သွန်းလောင်းပေးခြင်း (Anointing with Oil)

ဆီဖြင့်သွန်းလောင်းပေးခြင်း (Anointing with Oil)

သွန်းလောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ လူ သို့မဟုတ် အရာတစ်ခုခုအပေါ် အရည် တစ်မျိုးလောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပက်ဖြန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာခေတ် အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းသော ပူဇော်ဆက်ကပ်ခြင်းအဖြစ် လူ သို့မဟုတ် အရာတစ်ခုခု အပေါ်သို့ ဆီလောင်းပေးခြင်းကို သွန်းလောင်းခြင်းဟုခေါ်သည်။ သွန်းလောင်းရခြင်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးရှိသည်။

ဧည့်သည်အား ရင်းနှီးပျူငှာစွာ ကြိုဆိုခြင်းနှင့် မိတ်ဆွေကောင်းတစ် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း လက္ခဏာအဖြစ် ဆီမွှေးပက်ဖျန်းပေးရသည်။ သံလွင်ဆီအား အမွှေးအကြိုင် အမျိုးမျိုးရောစပ်ထားကာ ဆီမွှေးအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။

ရှင်ဘုရင်များနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်များအား ဘုရားသခင်၏အမှုတော်အတွက် သီးသန့်ခွဲခန့်ခြင်း အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် သွန်းလောင်းပေးရသည်။ ဗိမာန်တော်အတွင်း အသုံးပြုမည့်အသုံးအဆောင် ပရိဘောဂများအား ဘုရားသခင်၏အမှုတော်အတွက် အသုံးပြုရန် သီးသန့်ပရိဘောဂအမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် သွန်းလောင်းပေးရသည်။

ဖျားနာသောသူ၊ ဒဏ်ရာရသောသူများအား ဆေးအဖြစ် ဆီမွှေးဖြင့် သွန်း လောင်းပေးရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လူနာအား ဆုတောင်းပေးသောအခါ ဆီလိမ်းပေးရသည်။

လူသေသောအခါ အလောင်းကို ရေဆေး၍ ဆီမွှေးသွန်းလောင်းပြီး အဝတ်နှင့် ရစ်ပတ်ကာ သင်္ဂြိုဟ်ရသည်။

[ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၉း၇-၉။ ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစောင် ၁၀း၁၊ ၁၆း၁၃။ ဆာလံကျမ်း ၂၃း၅။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၄း၃။ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၃း၅၆။ရှင်ယာကုပ် ၅း၁၄။ ]