မြေအိုးများ (Claypots)

မြေအိုးများ (Claypots)

အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် ရွှံ့စေးမှ အိုးများ၊ ပေါက်ဝကျဉ်း၍ ရှည်သောအိုးများ၊ လက်ကိုင်ပါသော မြေခရားအိုးများ ပြုလုပ်ကြသည်။ မြေအိုးလုပ်မည့်ရွှံ့စေးမြေကို ပထမဦးစွာ ရေနှင့်ရော၍ ပျော့အောင်လုပ်ရသည်။ ထို့နောက် မြေခဲများအားလုံး ကြေမွစေရန် ခြေဖြင့်နင်းနယ်ရသည်။ ရွှံ့များ ချောမွေ့ပျော့ပျောင်းလာသောအခါ လိုအပ်သော အိုးပုံစံအမျိုးမျိုးပုံသွင်း၍ မီးဖိုတွင် ဖုတ်ရသည်။ မြေအိုးများကို ချက်ပြုတ်ရန်နှင့် ဝိုင်၊ ဆီ၊ အသီးနှင့်အစေ့များ သိမ်းဆည်းရန် အသုံးပြုကြသည်။

အိုးထိန်းသည် အိုးလုပ်သည့်ဘီးပေါ်တွင် လိုအပ်သောအိုးပုံစံသွင်းရသည်။ ဘီးအမျိုးမျိုး ရှိသည်။ သို့သော် အားလုံးသည် စက်ဝိုင်းကဲ့သို့ လည်ပတ်သော ကျောက်ပြားကို ခြေနင်းဖြင့်လည်ပတ်စေ၍၊ အပေါ်တွင် အိုးလုပ်မည့် ရွှံ့မြေထားရသည်။ ဘီးလည်ပတ်နေစဉ် အိုးထိန်းသည် မိမိလက်ဖြင့် လိုအပ်သောပုံစံအတိုင်း အိုးများပုံသွင်း ရပါသည်။

[ ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၄၁း၂၅၊ ရောမသြဝါဒစာ ၉း၂၁။ ]