စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း (Engagement)

စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း (Engagement)

ဂျူးလူငယ်များသည် များသောအားဖြင့် အသက်ငယ်ရွယ်သောအချိန်တွင် အိမ်ထောင်ပြုကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ သတ်မှတ်ပေးသော အိမ်ထောင်ပြု သည့် အနည်းဆုံးအသက်မှာ အမျိုးသမီးများအတွက် ၁၂ နှစ်၊ အမျိုးသားများအ ၁၃ နှစ် ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်ထက် အသက်ပိုကြီးနိုင်သည်။ မိဘများက သမီးများအတွက် အိမ်ထောင်ဖက် ရှာပေးလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လူငယ်များ မိမိဘဝကြင်ဖော်အတွက် ရှာတတ်လေ့ရှိသော်လည်း၊ မိသားစု၏ထောက်ခံ သ တူညီမှု အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်။

စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ပြုရန် ကတိပြုခြင်းကို ပရိသတ်ရှေ့တွင် ကြေညာပြီး အခမ်းအနားနှင့် ညနေစာကျွေးမွေးခြင်းများ ပြုရပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် စုံတွဲနှစ်ဦးတို့သည် အချင်းချင်းလက်ဆောင်ဖလှယ်ကြသည်။ ယောက်ျားလေးမိသားစုက မိန်းကလေးမိသားစုအား မည်မျှပေးရမည့် အကြောင်း နှစ်ဖက်သောမိဘများက ဆုံးဖြတ်ရသည်။ ၎င်းကို ကွမ်းဖိုးဟုခေါ်၍ မိန်းကလေးမိသားစုတွင် အလုပ်လုပ်သော သမီးတစ်ဦး ဆုံးရှုံးသွားသောကြောင့် လျော်ကြေးပေးရခြင်းဖြစ်သည်။

စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပြီးစီးသောအခါ တစ်နှစ်အတွင်း အိမ်ထောင်မပြုရသော်လည်း လင်မယားဟု ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ကြသည်။ ဤစေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းကို လင်ယောက်ျားကသာ ပြုလုပ်နိုင်သော ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းကသာလျှင် ပြန်လည်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။

[ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၁:၂၁၊ ၂၄း၃၊ ၂၉း၁၈၊ ၃၄း၁၁-၁၂။ တရားသူကြီးမှတ်စာ ၁၄း၁-၄၊ ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၉း၁၆၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁:၂၇။ ]