ပုံတူထုလုပ်သောအရာ (Idols)

ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုများ

(Religious Practices)

 

ပုံတူထုလုပ်သောအရာ (Idols)

ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းသည့် ထာဝရဘုရားသခင်မှအပ မည်သည့်အရာဝတ္ထုမဆို ကိုးကွယ်ခြင်းသည် ပုံတူထုလပ်သောအရာ ကိုးကွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်၍ တစ်ဆူတည်းဖြစ်သော ထာဝရဘုရားသခင်သည် အစ္စရေးလူမျိုးတို့အား မည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ပြီး၊ သူ့အား မည်ကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အစ္စရေးလူမျိုးများသည် ပုံတူထုလုပ်သောအရာမျိုးစုံ ကိုးကွယ်သော အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံများထက် တမူထူးခြားကြခြင်း သည် တချို့သော ရုပ်ထုများသည် သစ်သား၊ ရွံ့၊ ရွှေ နှင့် ငွေတို့ဖြင့် ထုလုပ်ထားသည်။ ရုပ်ထုတွင် လူသားတို့၏ ဝိညာဉ်မဟုတ်သော ဝိညာဉ်မျိုးပါရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကာ ကိုးကွယ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ လူသားများထက် ကြီးမားပြီး တန်ခိုးပို၍ ကြီးသည်ဟု ယူဆသောအရာများ မိမိတို့က နားမလည် ရှင်းမပြနိုင်သော အရာများဟု ယူဆကာ ကိုးကွယ် ကြသည်။

ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သော အသက်သာကို ရုပ်တုများက ဂရုမစိုက်ကြောင်း လူများက မဆင်ခြင်ကြချေ။ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းတွင် ကလေးများကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ပြည့်တန်ဆာများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာလှီးဖြတ်ခြင်းများ ဒွန်တွဲပါဝင်လေ့ရှိ သည်။

ထာဝရဘုရားသခင်သည် အစ္စရေးလူမျိုးများအား ပုံတူထုလုပ်သောအရာ နှင့် ပုံတူထုလုပ်သောအရာကိုကိုးကွယ်သူများမှ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း အသက်ရှင်ကြရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် အစ္စရေးလူမျိုးတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်ကို နားမထောင်ဘဲ ရုပ်ထုများကိုးကွယ်လေ့ရှိကြသည်။ သူတို့သည် မိမိတို့၏ အိမ်နီးနားချင်းတိုင်းနိုင်ငံများနည်းတူ အသက်ရှင်ချင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ မနာခံ ခြင်းကြောင့် ထာဝရဘုရားသခင်က အပြစ်ပေးခဲ့သည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းခေတ် ဂျူးလူမျိုးများ ရောမအုပ်ချုပ်မှုအောက်၌ ရောက် နေချိန်တွင် ဧကရာဇ်မင်းအား ဘုရားတစ်ဆူကဲ့သို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသည်။ မင်းသည်လည်း မိမိနှင့်တူအောင် ထုလုပ်ထားသော ရုပ်ထုအား ပြည်သူပြည်သားများက အမွှေးနံ့သာများဖြင့် ပူဇော်စေချင်သည်။

[ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၀း၃-၅၊ ၂၃း၂၄၊ တရားဟောရာကျမ်း ၁၈း၉-၁၄၊ ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၁း၁၈-၄၀ ရောမ ၁း၁၈-၂၅၊ ၁ ကော ၁း၁၉-၂ဝ၊ ဧဖက် ၅း၅၊ ‌ကောလောသဲ ၃း၅။ ]