ဂျူးလူမျိုးတို့၏မိသားစုအသက်တာ (Jewish Family Life)

အရေးပါသောဖြစ်ရပ်များ

 ဂျူးလူမျိုးတို့၏မိသားစုအသက်တာ (Jewish Family Life)

သမ္မာကျမ်းစာခေတ်တွင် ဂျူးအမျိုးသားဖခင်သည် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သည်။ ဘုရားပေးတာဝန်အဖြစ် မိမိဇနီးနှင့်သားသမီးများကို လုပ်ကျွေးပြုစုရပြီး၊ ၊ မိသားစုနှင့် တခြားလူများ၏ ရိုသေလေးစားခြင်းလည်း ခံရသည်။ အသိုင်းအဝန်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍အရေးကြီးသည်ဟု ခံယူကြသည်။ ခရီးသွား

သောအခါ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများရှေ့ ခြေလှမ်းတော်တော်များများ ခွာ၍ သွားရသည်။ ဖခင်ကွယ်လွန်သောအခါ မိသားစုနာမည်နှင့် အမွေအားလုံးသားများက ဆက်ခံရသည်။ သားကြီးက အိမ်၊ မြေနှင့် တခြားအမွေမှ ဝေစုနှစ်ဆခံစား ရသည်။ သားများသည် အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် သားမမွေးသော ဇနီးအား ယောက်ျားက ကွာရှင်းနိုင်သည်။

မိသားစုတွင် ဖခင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်၍ မည်သူကမှ ငြင်းပိုင်ခွင့်မရှိပေ။ ဖခင်သဘောတူသော မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မဆို သားသမီးများ အိမ်ထောင်ပြုစေနိုင်သည်။ ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားနိုင်သည်။ သို့သော် တိုင်းတစ်ပါးသားများထံသို့ ရောင်းခွင့်မရှိ၊ ပြည့်တန်ဆာဖြစ်လာရန် ရောင်းခွင့်မရှိချေ။

ဇနီးသည်သည် လင်ယောက်ျားပိုင်ဆိုင်သော အရာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုမှမရှိဘဲ အချိန်မရွေး၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲနိုင်သည်။ ကွာရှင်းပြီးသောမိန်းမအပေါ် ဆက်လက်ထောက်ပံ့ရန်မလိုပေ။ သို့သော် ဇနီးသည် မသည့် အကြောင်းပြချက်နှင့်မှ မိမိလင်ယောက်ျားအား ကွာရှင်းပြတ်စဲခွင့်မရှိပေ။ အမျိုးသမီးများ ခံစားနိုင်သောလွတ်လပ်ခွင့်တစ်ခုမှာ အိမ်မှထွက်ပြီး အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် အတူ နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ဖခင်သည် သားသမီးများအတွက် ဆရာဖြစ်သည်။ သားယောက်ျားများ အရေဖျားလှီးပေးရန်၊ မောရှေ၏ပညတ်ကျမ်းများ သင်ပေးရန်၊ အလုပ်သင်ပေးရန်နှင့် မိန်းမရှာပေးရန် ဥပဒေက ပညတ်ထားသည်။ သားသမီးများအား မိမိတို့၏ အမျိုးသားသမိုင်းနှင့် ပညတ်တော်များ၏ အဓိပ္ပာယ်များ သွန်သင်ပေးရသည်။

သားသမီးများသည် မိဘအားရိုသေလေးစားရသည်။ မိဘအား ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ကြိမ်ဆဲခြင်း ပြုသောသူအား သေဒဏ်အထိ ကြီးလေးသောအပြစ်ပေးခြင်း ခံရသည်။ သားက အိမ်ထောင်ပြုသောအခါ ဖခင်က ဦးစီးသော မိမိမိသားစုတွင် ဇနီးအား ခေါ်လာပြီး အတူနေရသည်။

မိသားစုရှိမိန်းကလေးများကို ဇနီးကောင်း မိန်းမကောင်းဖြစ်လာရန် သွန်သင် ပေးကြသည်။ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ အဝတ်ချုပ်ခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ခြင်းနှင့် ကလေးထိန်းခြင်းများ တတ်မြောက်အောင်သင်ပေးရသည်။ ယောက်ျားကလေးများကဲ့သို့ ကျောင်းတွင် စာသင်ကြားခွင့်မရှိကြပေ။ အရွယ်ရောက်လာသောသမီးများကို မိခင်က တာဝန်ယူသင်ကြားပေးသလို သားများက ဖခင်ထံမှ နည်းခံသင်ယူရပါသည်။ မိခင်သည် မိသားစုတွင် ဒုတိယသြဇာအရှိဆုံးဖြစ်၍ သားသမီးများက ဖခင်ကြီးကဲ့သို့ ရိုသေလေးစားရပါသည်။

[ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၀း၈-၁၇၊ ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉း၂၉၊ ၂၀း၉၊ တရားဟောရာကျမ်း ၆း၆-၇၊ ၂၁း၁၅-၂၁၊ ၂၄း၁၆၊ သုတ္တံကျမ်း ၃၁၁၀-၃၁။ ]