ပြန်လည်အိမ်ထောင်ပြုသောမုဆိုးမ (Levirate Marriage)

ပြန်လည်အိမ်ထောင်ပြုသောမုဆိုးမ (Levirate Marriage)

အစ္စရေးများထုံးစံအရ ယောက်ျားပိုင်သော ဥစ္စာစည်းစိမ်အားလုံးနှင့်မိသားစုနာမည်ကို သားများက ဆက်ခံရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာခေတ်တွင် ထိုကဲ့သို့ အမွေဆက်ခံခြင်းသည် အလွန်အရေးပါခဲ့ပေသည်။

အကယ်၍ အိမ်ထောင်ပြုပြီးသော ယောက်ျားတစ်ယောက်သည် သားမမွေးဘဲ သေဆုံးခဲ့လျှင်၊ ဇနီးမုဆိုးမက ယောက်ျား၏ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်ယောက်နှင့် ရှိနေသော်လည်း အိမ်ထောင်ပြုရန် ထုံးစံဖြစ်သည်။ နောက်အိမ်ထောင်နှင့်ရသော သားအား သေဆုံးခဲ့သောယောက်ျား၏သားအဖြစ် သဘောထား၍ နာမည်နှင့်ဥစ္စာ စည်းစိမ်များ ဆက်ခံရသည်။ ထို့အပြင် မိမိမွေးပေးသော ဖခင်ထံမှ မိမိခံစားသင့်သော အမွေဥစ္စာလည်း ဆက်ခံရသည်။

ထို့ကြောင့် အမြုံမတစ်ယောက်အတွက် မိမိယောက်ျား၏ညီအစ်ကိုများ တစ်ယောက်သေဆုံးပြီး တစ်ယောက်နှင့် ဆက်ဆက်အိမ်ထောင်ပြုပြီး နေနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

[ တရားဟောရာကျမ်း ၂၅:၅-၁ဝ၊ ရုသဝတ္ထု ၄:၅,၁၀၊ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၂:၂၃-၂၈။ ]