သမိုင်းကြောင်း၏နောက်ခံအခြေအနေ ၁

သမိုင်းကြောင်း၏နောက်ခံအခြေအနေ

(Historical Background)

အစ္စရေးနိုင်ငံသည် ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၁၈၀၀ ခန့်က အစပြုခဲ့ သည်။ ထိုစဉ်က အစ္စရေးလူမျိုးများသည် လူမျိုးနွယ်စုအလိုက် နေထိုင်ကြသည်။ ပထမဆုံး အမျိုးသားခေါင်းဆောင်မှာ အာဗြဟံဖြစ်သည်။ သူသည် ခါလဒဲပြည် ဥရမြို့ သားဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူနှင့်သူ့မိသားစုအား ခါလဒဲပြည်မှ ခေါ်ယူကာ သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်များနေထိုင်ရန် ကတိပြုထားသော ခါနန်ပြည်သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။

အာဗြဟံ၏သားဣဇက်ဖြစ်၍ ဣဇက်က ဧသောနှင့်ယာကုပ်အမည်တွင် သော အမြွာသားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်။ ယာကုပ်၏အမည်ကို အစ္စရေးဟု ပြောင်းခေါ်ခဲ့ရာမှ နောင်တွင် သူ၏သားသမီးများအားဖြင့် အစ္စရေးလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုစဉ်က အစ္စရေးတို့သည် အတည်တကျမနေထိုင်ဘဲ မိမိတိရစ္ဆာန်များ အတွက် ရေကြည်ရာမြက်နုရာကို လှည့်လည်ရှာဖွေရင်း ပြောင်းရွှေ့ နေကြသော လူစု များဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် သိုး၊ ဆိတ်နှင့် နွားများ မွေးမြူခြင်းဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။

အစ္စရေးလူမျိုးများ ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မီ အရင်နေခဲ့သော လူမျိုးများ သည် နေအိမ်များတည်ဆောက်ကာ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အတည်တကျ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

အစ္စရေးသည် သားတစ်ဆယ့်နှစ်ဦးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ၊ ရုဗင်၊ ရှိမောင်၊ လေဝိ၊ ယုဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန်၊ ယောသပ်၊ ဗာ်မိန်၊ ဒန်၊ နဿလိ၊ ဂတ်နှင့် အာရှာတို့ဖြစ်ကြသည်။ အစ္စရေး၏အချစ်ဆုံးသားမှာ ယောသပ်ဖြစ်သည်။ ဖခင်က တခြားသားများထက် ပိုချစ်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ယောသပ်က မာန်မာနကြီး သည်ဟု ယူဆကြသောကြောင့်လည်းကောင်း အစ်ကိုများက အလွန်မုန်းတီး၍ မနာလို ဖြစ်ခဲ့ ကြသည်။

ထို့ကြောင့် အစ်ကိုများက ယောသပ်အား ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ရာမှ၊ အီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ် ဆောင်ခြင်းခံရသည်။ အီဂျစ်ပြည်တွင် များစွာသော ဘဝအတွေ့ အကြုံများ ကျော်လွှားပြီး၊ အီဂျစ်ဘုရင် ဖာရော၏ဒုတိယအာဏာရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါး ဖြစ်လာသည်။ ခါနာန်ပြည် တွင် အစာရေစာခေါင်းပါးမှုကပ် ဆိုက်ရောက်သောကြောင့်၊ မိသားစုအားလုံး အီဂျစ်ပြည်သို့ ပြောင်းရွှေ့ လာ၍၊ ယောသပ်၏ စောင့်ရှောက် ကာကွယ်မှုအောက်တွင် ခိုလှုံလာကြသည်။ ယောသပ်နှင့် သူ၏အစ်ကိုများမိသားစုသည် အလွန်တိုးပွားကာ ထောင်သောင်း များစွာသော အစ္စရေးလူမျိုးများဖြစ်လာကြသည်။

ယောသပ်ကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်လာသောအခါ အီဂျစ် ဘုရင်ဖာရောသည် အစ္စရေးလူမျိုးများကို ကျွန်အဖြစ် စေခိုင်းခဲ့ သည်။ ကြီးမားသော အဆောက်အဦများနှင့် မြို့ပြကြီးများကို အတင်းအဓမ္မတည်ဆောက်စေခဲ့သည်။

ထိုနောက်၊ ဘုရားသခင်သည် အစ္စရေးလူမျိုးများအား ဦးဆောင်ရန် လေဝိ အမျိုးမှ မောရှေအား ခေါ်ယူစေခိုင်းခဲ့သည်။ မောရှေ မွေးဖွား သော အချိန်ကာလသည် အစ္စရေးလူမျိုးများ အလွန်တိုးပွားသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ဖာရောဘုရင်သည် အစ္စရေး များတိုးပွားလာ၍ တန်ခိုးကြီးလာပြီး၊ အီဂျစ်လူမျိုးများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်လာမည် ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ဖွားမြင်သောအစ္စရေးသားမှန်သမျှ သတ်ပစ် ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။ မောရှေမွေးဖွားသောအခါ ချစ်စရာအလွန်ကောင်းသောကြောင့် မိခင်နှင့် သားဖွားသူနာပြုက မသတ်ရက်ဘဲ၊ သုံးလတိုင်တိုင်ဖွက်ထားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဖွက်ထားရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် မိခင်သည် ကျူပင်ဖြင့်ပြုလုပ်သော လှေငယ်တစ်စင်းတွင် မောရှေအား သိပ်ထားပြီး မြစ်ရေတွင်ပျောကာ မောရှေ၏ အစ်မအား စောင့်ကြည့်စေခဲ့သည်။ များမကြာမီ ဖာရောဘုရင်၏သမီးမြစ်ကမ်းသို့ ရောက်လာပြီး လှေထဲက ကလေးတွေ့သောအခါ မိမိသားအဖြစ်မွေးစားရန် နန်းတော် သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ မောရှေအရွယ်ရောက်သောအခါ အစ္စရေးအမျိုးသား တစ်ဦးအား အနိုင်ကျင့်နေသော အီဂျစ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို သတ်မိသောကြောင့် အီဂျစ်ပြည်မှ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။

မိမိထွက်ပြေးသောဒေသတွင် သိုးများထိန်းကျောင်းနေစဉ် ဘုရားသခင်၏ စေခိုင်းသော အမိန့်ကိုခံယူခဲ့သည်။ အီဂျစ်ပြည်တွင် ကျွန်ခံနေသော သူ၏လူမျိုးများ အား အာဗြဟံအားဖြင့် ကတိပြုခဲ့သော ခါနာန်ပြည်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားရန် စေခိုင်း ခြင်းဖြစ်သည်။ ထွက်မြောက်လာရာ ကန္တာရခရီးတွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကြာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကာလအတွင်း ထာဝရဘုရားအား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် တဲတော်ကို တည် ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ သိနတောင်ခြေတွင် မောရှေ့မှတစ်ဆင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ် တော်များ ရယူခဲ့ကြသည်။ ယာယီတဲများတည်ဆောက်ကာ ကန္တာရခရီးပြုခဲ့ကြသည်။

လူမျိုးတော်တို့သည် အီဂျစ်ပြည်တွင် နှစ်ပေါင်းလေးရာမျှ နေထိုင်ခဲ့ကြ သဖြင့် အီဂျစ်လူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပုံစံတူထုလုပ်ကိုးကွယ်သော ဘာသာရေး များ ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကြာမြင့်သော ကန္တာရခရီး တွင် ဘုရားသခင်က လူမျိုးတော်တို့သည် ဘုရားသခင်အား မည်ကဲ့သို့ ဝတ်ပြုရမည့် အကြောင်း၊ မည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ရမည့်အကြောင်း သွန်သင်ခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ သွန်သင်ခြင်းအားဖြင့် ခါနန်ပြည်သိမ်းယူပြီးသောအခါ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် ထိရောက်သော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုရရှိနိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား အမြင်အာရုံနှင့် အိပ်မက်များဖြင့် ထင်ရှား ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ လူများသည် ကျောက်တုံးပလ္လင်များတည်၍ တိရစ္ဆာန်များဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ကာ ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ပုံမှန်ဝတ်ပြုခြင်းဟူ၍ မရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် အစ္စရေးများ၏ ကန္တာရခရီးတစ်လျှောက်တွင် ဘုရားသခင်အား ပုံမှန်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်မည့် တဲတော်နှင့်ပတ်သက်သော နည်းဥပဒေသများကို မောရှေ့ အား သွန်သင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင်အား ပုံမှန်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ရန် သီးသန့်နေရာသတ်မှတ်ပြီး ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများစီရင်မည့် ယဇ်ပရောဟိတ်များ သီးသန့် ခွဲခန့်ထားသည်။ ၎င်းခွဲခန့်ထားသောလူများမှာ ယာကုပ်၏သား လေဝိ၏သားစဉ်မြေးဆက်များဖြစ်ကြသည်။

မောရှေ၏ပညတ်တရားဆိုသည်မှာ အစ္စရေးလူမျိုးများ မည်ကဲ့သို့အသက် ရှင်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်ကို မည်ကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်ရမည့်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်က မောရှေ့ အား အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသော ဥပဒေသများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် “သန့်ရှင်းခြင်း” နှင့် “ညစ်ညမ်းခြင်း” များပါရှိသည်။ ပြင်ပခန္ဓာကိုယ် “သန့်ရှင်းခြင်း နှင့် “ညစ်ညမ်း ခြင်းကို မဆိုလိုပေ။ ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့် ကိုက်ညီသော အသက်တာကို ဆိုလိုသည်။ သန့်ရှင်းသောသူသည် မိမိပူဇော်မည့် ယဇ်ကောင်ကို လေဝိပုရောဟိတ် များရှိရာ ဝတ်ပြုခန်းမဆောင်သို့ ယဇ်ကောင်များ ယူလာခွင့်မရှိပေ။ တစ်ခါတစ်ရံ အခြားသောသူများနှင့် ရောနှောနေထိုင်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ခြင်းခံရသည်။

မောရှေ၏ပညတ်တရားသည် လူသားတို့အတွက် လက်တွေ့ကျသော ကိုယ်ကျင့်တရားများ စုံလင်စွာပါရှိသည်။ နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၌ ကျင့်သုံးလိုက်နာ ရန် ခွင့်ပြုသောအရာ၊ တားမြစ်သောအရာဟူ၍ အများအပြားရှိသည်။ ပညတ်တရား တစ်ခုခု ချိုးဖောက်မိ၍၊ ညစ်ညမ်းသူဖြစ်ပါက မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည်သန့်ရှင်းလာ မည်ဟူသော ဥပဒေများပါရှိသည်။ ထိုသို့ ပြုမှသာ ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အသိုင်းအဝန်းနှင့် ပြန်လည်ဆက်ဆံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှိသူများက ပြည်သူ လူထုအား တရားမျှတစွာနှင့် အေးချမ်းသာယာစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ စီမံအုပ်ချုပ်ရမည်ဟူသော ဥပဒေသများပါရှိသည်။

သမ္မာကျမ်းစာခေတ်လူတို့၏ နေ့စဉ်အသက်တာ နိဒါန်း

နိဒါန်း (Introduction)

ဤစာအုပ်ရေးသားခြင်းမှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသားပြုစုချိန် အစ္စရေးနိုင်ငံ သားများ၏ နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်ပုံအကြောင်းကို သိကျွမ်းစေရန် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သက်တော်ထင်ရှားခဲ့သောအချိန်နှင့် ယခုအချိန်သည် ပထဝီအနေအထားအားဖြင့် အတော်ပင်တူညီသော်လည်း ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံမူကား၊ အလွန်ကွဲပြားခြားနား လေသည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာရေးသားပြုစုစဉ်က ပထဝီအနေအထား၊ သမိုင်း နောက်ခံနှင့် နေ့စဉ်အသက်ရှင်ပုံ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများကို ခံစားသိမြင်သဘော ပေါက်နိုင်ရန်အတွက် သရုပ်ဖော်ရုပ်ပုံ များနှင့်တကွ စုဆောင်းတင်ပြထားပါသည်။

1 15 16 17