ဖာရိရှဲများ (Pharisees)

ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ (Religious Leaders)

ဖာရိရှဲများ (Pharisees)

ဖာရိရှဲများသည် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ မိရိုးဖလာ ယုံကြည်ခြင်းကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းလိုသော လူမှုအလွှာပေါင်းစုံမှ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဘာသာရေးဂိုဏ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များမဟုတ်ကြသော်လည်း တရားဇရပ်ရှိ ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်များ စီစဉ်ကိုင်တွယ်ကြသူများဖြစ်သည်။ အများစုမှာ ကုန်သည်များ စီးပွားရေးသမားများ ဖြစ်ကြသည်။ တိုင်းတစ်ပါး၏ သိမ်းပိုက်ခြင်းခံရသော အချိန်များတွင် ဂျူးယဉ်ကျေးမှု ဆက်လက်ရှင်သန်စေပြီး၊ ပညတ်တရားနှင့်အစဉ်အလာများ သိရှိလိုက်နာခြင်းဖြင့် အမျိုးသားစည်းလုံးမှု တည်ဆောက်ခဲ့သောသူများဖြစ်သည်။ ဂျူးလူမျိုးမှ အထက်တန်းလွှာများဖြစ်ကြသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအား ဆန်ကျင်ကန့်ကွက်လေ့ရှိသောကြောင့် သာမန်လူများ၏ လေးစားကြည်ညိုခြင်းခံခဲ့ကြရသည်။ မောရှေ၏ပညတ်တရားများ စေ့စေ့လေ့လာထိန်းသိမ်းပြီး၊ လူများကလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက် ပညတ်တရားအနက်ဖွင့်သော အခြားပညတ်များစွာ ရေးသားပြုစုကြသည်။ ထပ်ဖြည့်သော ပညတ်များကို နှုတ်မြွက်ပညတ်တရား သို့မဟုတ် လူကြီးများ၏ အစဉ်အလာထုံးစံ ဟုခေါ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ပညတ် ဖြစ်လာပြီး တစ်သဝေမတိမ်းလိုက်နာရန် အလွန်ခက်ခဲလာသည်။

ဖာရိရှဲတို့သည် ကောင်းကင်တမန်များရှိခြင်း၊ မကောင်းဆိုးဝါးများရှိခြင်းနှင့် လူများသေဆုံးသောအခါ နောင်တမလွန်ဘဝရှိခြင်း အစရှိသော ဂျူးလူမျိုးများ၏ မိရိုးဖလာ ယုံကြည်ခြင်းများ လက်ခံယုံကြည်ကြသည်။ အစဉ်အလာအရ၊ ဂျူးအမျိုးသားတစ်ဦးသည် အထူးပြင်ဆင်ထားသော ခေါင်းပတ်ပဝါနှင့် အမဲရောင်ဘူးကို အမြဲ

ဆောင်ရပါသည်။ အမဲရောင်ဘူးကို အဆောင်ဘူး(phylacteries) ဟု ခေါ်၍ အထဲတွင် ပညတ်တော်တစ်ပိုင်းပါရှိသည်။ ဖာရိရှဲများသည် ဆုတောင်းသောအခါ အဆောင်ဘူးကို နဖူးတွင်လည်းကောင်း ဘယ်လက်မောင်းတွင်လည်းကောင်း ပတ်ထားကြသည်။ အဆောင်ဘူးကိုလည်း သာမန်ထက်ပိုကြီးစေပြီး၊ အပြာရောင်ကွပ်ထားသော ပဝါရှည် ထောင့်တွင် ချီ၍ဝတ်ထားကြသည်။ တခြားသူများက ဖြောင့်မတ်သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂုလ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် ဤကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။