ပြေတောရိရုံး (Praetorium)

ပြေတောရိရုံး (Praetorium)

ပြေတောရိရုံးဆိုသည်မှာ ရောမစစ်သားများနေသော အဆောက်အဦးကို ဆိုလိုသည်။ မဟာဟေရုဒ်မင်းကြီး၏အမိန့်ဖြင့် ယေရုရှလင်မြို့ရှိ ပြေတောရိအဆောက်အဦးကို ဗိမာန်တော်ဝင်းရှိ တောင့်တနေရာတွင် ဆောက်ထားသည်။ မားကပ်(စ်) အန်တိုနီယပ်(စ်)အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ရာ အဆောက်အဦးအား သူ၏နာမည်ပေးခဲ့သည်။

ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရာသီပွဲတော်ချိန်နှင့် အခြားအရေးကြီးသော အခမ်းအနားကျင်းပချိန်များတွင် ပုန်ကန်အုံကြွမှုမရှိစေရန်အတွက် ရောမစစ်တပ်အင်အားဖြည့်၍ ပို့လေ့ရှိသည်။

သို့သော် ဂျူးလူမျိုးများက မိမိတို့၏ သန့်ရှင်းသောမြို့တွင် စစ်သားများ ရှိခြင်းကို မနှစ်သက်လှချေ။ အထူးသဖြင့် ဗိမာန်တော်အနီးတွင် စစ်သားများရှိနေခြင်းကို လုံးဝ မနှစ်သက်ကြချေ။

[ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၅း၁၆၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၂၁း၃၄-၄၀။ ]