ယဇ်ပရောဟိတ်နှင့် လေဝိများ (Priests and Levites)

ယဇ်ပရောဟိတ်နှင့် လေဝိများ (Priests and Levites)

အစ္စရေးလူမျိုးတို့ အီဂျစ်ပြည်မှ လွတ်မြောက်ပြီး ကန္တာရအတွင်း လှည့်လည်သွားနေရသောအချိန်တွင် ဘုရားသခင်က မောရှေအား တဲတော်တည်ဆောက်ရန် မိန့်ကြားခဲ့သည်။ တဲတော်ဆိုင်ရာ အမှုအားလုံး တာဝန်ယူရန် ဘုရားသခင်က လေဝိအနွယ်ဝင် ယောက်ျားအားလုံးအား တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ လေဝိနွယ်စု အားလုံးအား ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်မြတ်အတွက် ခွဲခန့်ဆက်ကပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

မောရှေ၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ အာရုန်သည် ပထမဦးဆုံးသော အကြီးဆုံးပုရောဟိတ်အဖြစ် ခန့်ထားခြင်းခံခဲ့ရာမှ၊ ပုရောဟိတ်အားလုံးတို့၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည်။ သြဇာအာဏာအရှိဆုံး ပုရောဟိတ်ဖြစ်လာသည်။ သွေး သို့မဟုတ် ဆီများကို ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် ယူဆောင်လျက် တဲတော်အတွင်းသို့ဝင်သောအခါတိုင်း အခမ်းအနားဝတ်ရုံကို ဝတ်ဆင်ရသည်။ အကြီးဆုံးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာကို သေသည့်တိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် ခန့်ထားခြင်း ခံရသည်။ အမြင့်ဆုံးသော ယဇ် ပုရောဟိတ်အရာကို သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်များကသာ ဆက်ခံခွင့်ရှိ၍ တခြား လေဝိ အနွယ်များက ဆက်ခံနိုင်ခွင့် မရှိချေ။

ကျွန်ခံသော ကာလကုန်ဆုံး၍ ယေရုရှလင်မြို့ ဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည် ဆောက်နိုင်သောအခါ အပြောင်းအလဲတချို့ ပြုလုပ်ကြသည်။ လေဝိအနွယ်ဝင်များ စွာတို့သည် အာရုန်၏ သားစဉ်မြေးဆက်များဖြစ်ကြောင်း မဖော်ပြနိုင်ကြသောကြောင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်မှ ဗိမာန်တော်အမှုထမ်းများ၊ အုပ်ချုပ်သူများ၊ သီချင်းဆိုသူများ တူရိယာတီးမှုတ်သူများ၊ တံခါးစောင့်များ၊ ဗိမာန်တော်ရဲများ ဖြစ်လာကြသည်။ အကြီးဆုံးပုရောဟိတ်သည် ပထမဆုံးသော အမြင့်ဆုံး ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည့် အာရုံအနွယ်ဝင်မှ ဖြစ်ရမည်ဟု ရပ်တည်ပြောဆိုကြသည်။

မက္ကဘီး(စ်)တို့၏ အုပ်စိုးသောကာလတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ရှင်ဘုရင်သည် မိမိကိုယ်ကို အကြီးဆုံး ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ရောမများက အစ္စရေးနိုင်ငံ သိမ်းပိုက်သောအခါ ဘုရင့်ရုံးတော်ကိုပင် ဖျက်စီးခဲ့ကြသောကြောင့်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ခန့်ခြင်း အာဏာဆက်ခံခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ ရောမအုပ်စိုးသူများသည် သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှ ထောက်ခံအားပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား အကြီးဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ခန့်ထားကြသည်။ အကြီးဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်၏ အခန်းအနား ဝတ်ရုံတော်ကို အန်တိုနိယပ်(စ်)ခံတပ်ရှိ ရဲတိုက်ထဲတွင် သော့ခတ်ထား၍ အရေးကြီးသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲတော်ချိန်များတွင် အကြီးဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်အား ဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုသည်။ ဝတ်ရုံတော်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ အထွတ်အထိပ်အာဏာ အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်သောကြောင့် ဤကဲ့သို့ လုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ပုရောဟိတ်အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဓမ္မသစ်ကာလ အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်သည် တန်ခိုးအာဏာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိနေသေးသည်။

ယေရုရှလင် ဗိမာန်တော်တွင် ပုရောဟိတ်အကြီးအကဲဟု အသိအမှတ်ပြု ခြင်းခံရသူ ဂျူးအမျိုးသား ၂၀၀ ခန့်ရှိသည်။ သူတို့သည် အာရုန်၏ အစဉ်အဆက်များဖြစ်ကြသည်။ အကြီးဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်သည် သြဇာအကြီးဆုံးဖြစ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားလုံး ဦးဆောင်ကြီးကြပ်သူသည် ဒုတိယသြဇာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ကြီးကြပ်သူသည် နေ့စဉ်၊ ပတ်စဉ်လုပ်ရမည့် ဗိမာန်တော်ဝတ်ပြု ခြင်းများ၊ ဗိမာန်တော်သို့ ယူဆောင်လာကြသော လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ၊ ဗိမာန်တော်ရှိ ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများတွင် တာဝန်ရှိသည်။

ခရစ်တော် သက်တော်ထင်ရှားချိန်တွင် သာမန်ယဇ်ပုရောဟိတ်ပေါင်း ၇၂၀၀ ခန့်ရှိသည်။ သူတို့သည် မျိုးနွယ်စုလိုက်ခွဲခြားပြီး အာရုန်၏ အစဉ်အဆက်များဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားပြနိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်တစ် ဗိမ္မာန်တော်တွင် တာဝန်ကျပြီး ယဇ်ပူဇော်သကာများ စောင့်ထိန်း၍ ယဇ်ပလ္လင် မီးထွန်းညှိပေးကြရသည်။

အခြားလေဝိအနွယ်ဝင်များသည်၊ သန့်ရှင်းသော ဝတ်ပြုရာဌာန သို့မဟုတ် ယဇ်ပလ္လင်သို့ ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက်ပိုင်ခွင့် မရှိပေ။

ဗိမာန်တော်၏ နေ့စဉ်ပြုမြဲဖြစ်သော ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်တွင် ပုရောဟိတ် အကြီးအကဲများ၊ သာမန်ပုရောဟိတ်များ လေဝိများ အားလုံး ၁၀၀၀ ခန့် ပါဝင်တာဝန်ယူရသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အထူးနေ့များတွင် ၁၈ဝဝ ခန့်လိုအပ်သည်။

[ ဧဇရမှတ်စာ ၂း၆၁-၆၃၊ ၇ဝ၊ နေဟမိမှတ်စာ ၇း၆၃-၆၅၊ ၇၃၊ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၁:၂၆-၂၇၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁း၅၊ ၁၉း၄၇၊ ၁၀း၃၁-၃၂၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၉း၁။ ]