ရောမနိုင်ငံသားများ (Roman Citizens)

ရောမနိုင်ငံသားများ (Roman Citizens)

ရောမများ ကြီးစိုးသောကာလတွင် ရောမနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းသည် အလွန်တန်ဖိုးရှိလှပေသည်။ ရောမနိုင်ငံသားခံယူနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိခဲ့သော်လည်း ရောမမိဘနှစ်ပါးမှ မမွေးဖွားဘဲ ရောမနိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများ ရယူခံစားရန် နည်းလမ်းမရှိပေ။

အခွင့်ထူးခံနိုင်ငံသားတချို့ ရှိသည်။ သူတို့သည် အင်ပါယာအတွင်း အမှု  ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ဆုလဒ်အဖြစ် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့သည် အစိုးရအထက်တန်းအရာရှိများ၊ စစ်ဦးစီးမှူးများ၊ ဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖြစ်သည်။ သူတို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း အခွင့်အရေးကို သားသမီးများက ထိုက်တန်သည်ဖြစ်စေ၊ မထိုက်တန်သည် ဖြစ်စေ ဆက်ခံခွင့် ရှိသည်။

(၂၅)နှစ်တိုင်တိုင် စစ်မှုထမ်းခဲ့သော ရောမစစ်သားများသည် ရောမနိုင်ငံ သားအဖြစ် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင် အေးချမ်းသာယာမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြို့သူမြို့သားများအားလုံး ရောမနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပေးသော သာဓကများလည်း ရှိခဲ့ဖူးသည်။

ရောမနိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ခံစားသော အခွင့်အရေးများမှာ အခွန်စည်းကြပ် ခြင်းမှ ကင်းလွတ်၍ ရောမတရားရုံးတွင် တရားစီရင် စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခံပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ အကယ်၍ မိမိအပေါ် တရားစီရင်ချက်သည် မတရားဟု တွေ့ရှိလျှင် ဧကရာဇ်မင်းထံသို့ ကိုယ်တိုင်အသနားခံစာ တင်လျှောက်နိုင်သည်။ အပြစ်ရှိကြောင်း ထင်ရှားသည့်တိုင် ကားတိုင်ပေါ်တင်သတ်သော စီရင်ချက်မှ ကင်းလွတ်ရသည်။

[ တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၆:၂၁၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၂၂:၂၅- ၂၉၊ ၂၃:၂၇၊ ၂၅း၁၆ ]