ကျမ်းပြုဆရာများ (Scribes)

ကျမ်းပြုဆရာများ။ (Scribes)

ကျမ်းပြုဆရာများသည် ပညတ်တရားကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတွင် ရေး သားထားသည့်အတိုင်း တခြားသူများ သွန်သင်ပေးသော ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ် သည်။ ကျမ်းပြုဆရာတစ်ဦးဖြစ်လာရန် လူတစ်ဦးသည် ကလေးဘဝမှ အသက် (၄၀) ထိ အဆက်မပြတ် သင်တန်းပြီးမြောက်အောင် တက်ရသည်။ ဤသင်တန်းကာလ အတွင်း ဆရာတစ်ဦးဦးအား သွားသည့်နေရာတိုင်း လိုက်၍ ပညာသင်နည်းခံရသည်။

ကျမ်းပြုဆရာအဖြစ် သင်တန်းပြီးမြောက်ပြီး၊ မျက်စိကောင်းစွာ မြင်နိုင်၍ ငယ်ရွယ်သေးပါက ဓမ္မဟောင်ကျမ်းစာကို ပြန်ကူးရသည်။ တစ်ဦးက ကျမ်းစာကို တစ်ပိုဒ်ပြီးတစ်ပိုဒ် ဖတ်ပေး၍ တခြားလူ ၂ ဦးမှ ၆ ဦးထိ ထိုင်ကာ စာလိပ်ပေါ်တွင် ကူးယူရသည်။ စာလိပ်များ အဆက်မပြတ် အသုံးပြုကြခြင်းဖြင့် မကြာခဏ ဟောင်းနွမ်းလေ့ရှိသောကြောင့် ကျမ်းစာ ကူးခြင်းပြီးမြောက်သည်ဟူ၍ မရှိပေ။ အမြဲတမ်းလိုအပ်နေသည်။

ကျမ်းပြုဆရာများသည် ဂျူးပညတ်ကို အမြဲလေ့လာရသောကြောင့် အလွန်တတ်ကျွမ်းကြသည်။ သူတို့သည် ဂျူးတရားဥပဒေ စနစ်ကျစေရန် အမြဲဂရုစိုက်တည်ဆောက်နေသူများ ဖြစ်ကြသည်။ မတိကျ မသေချာဟု ခံယူသော အချက်တချို့တွင် လိုအပ်သလို ဖြည့်စွက်လေ့ရှိ ကြသည်။ ပညတ္တိကျမ်းကျွမ်းကျင်သောကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ တရားရုံးများ၌ တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် အားကိုးခြင်းခံရသည်။ အများစုသည် ဖာရိရှဲအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။

ကျမ်းပြုဆရာများသည် သမ္မာကျမ်းစာခေတ်တွင် အစ္စရေးများ၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို သွန်သင်ပို့ချပေးသော ဆရာများဖြစ်ကြသည်။ မိမိသင်ပေးသော ဘာသာရပ်ကို ပိုင်နိုင်စွာ တတ်ကျွမ်းကြသော ဆရာကောင်းများဖြစ်ကြသည်။

[ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၆:၂၁၊ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၇း၅-၈၊ ၁၂း၃၈-၄၀၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂း၄၆၊ ၅း၇၊ ၁၁း၄၅-၅၄ ]