တဲတော် (Tabernacle)

တဲတော် (Tabernacle)

တဲတော်သည် အစ္စရေးလူမျိုးများ အီဂျစ်ပြည်ကျွန်ဘဝမှ ထွက်ခွာလာပြီးနောက် ဘုရားသခင်ဝတ်ပြုသောနေရာ ဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော ယာယီတဲဖြစ်၍ ဆိတ်အရေခွံနှင့် ပျဉ်ချပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ကန္တာရခရီးစဉ်အတွင်း ဖြတ်ယူရွေ့ပြောင်းလေ့ရှိသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်က မောရှေအား ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း တိကျစွာ ဆောက်ရသည်။ တဲတော်အတွင်းရှိ အသုံးအဆောင် ပရိဘောဂများနှင့် ခန်းဆီးကန့်လန့်ကာများကို လူထုက လှူဒါန်းခဲ့ကြသော ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါနှင့် ပိတ်ချောများဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်။ မောရှေ့ထံသို့ ထာဝရဘုရားပေးသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပညတ်တော်များအရ၊ တဲတော်တွင် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုရသည်။ တဲတော်ရှေ့တွင် တိရစ္ဆာန်နှင့် သီးနှံများကို တဲတော်ရှေ့သို့ ယူဆောင်လာကြသည်။ ထိုနေရာတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက တင်လှူပူဇော်ကြသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းထောပနာပြုပြီး ဝတ်ပြုသောအခါ အထူးပလ္လင်ပေါ်တွင် သန့်ရှင်းသော ဆီနှင့် အမွှေးအကိုင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမွှေးနံ့သာများ မီးရှို့ရပါသည်။

တဲတော်တည်ဆောက်ပြီး နောက်ပိုင်းကာလတွင် အစ္စရေးလူမျိုးတို့သည် မိမိအိမ်အသီးသီး၌ ကိုယ်ပိုင်ယဇ်ပလ္လင်များ တည်ထားခွင့် မရှိတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် ကတိပြုထားသော ခါနန်ပြည်၌ အတည်တကျနေထိုင်လာပြီး တဲတော်အစားထိုးရန် ရှောလမုန်မင်းကြီးက ခန့်ညားထည်ဝါသော ဗိမာန်တော် မတည်ဆောက်မီကာလအတွင်း တဲတော်သည် အစ္စရေးလူမျိုးများ၏ ဝတ်ပြုရာ ဗဟိုဌာန ဖြစ်ခဲ့သည်။

[ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၆း၂၇၊ ၃၅- ၄၀း၁၉၊ ၀တ်ပြုရာကျမ်း ၁၇း၃-၉၊ ကရားဟောရာကျမ်း ၁၈း၆- ၈၊ ဟေဗြဲသြဝါဒ ၈း၅-၉။ ]