အခွန်ကောက်ခံသူများ (Tax Collectors)

အခွန်ကောက်ခံသူများ (Tax Collectors)

ရောမအင်ပါယာအတွင်း စစ်သားများနှင့် ခေါင်းဆောင်များ၏ လစာ အတွက်လည်းကောင်း၊ လမ်းဖောက်ရန်၊ ဆည်မြောင်းဖောက်လုပ်ရန်နှင့် အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ရန် အတွက်လည်းကောင်း ငွေကြေး အမြောက်အမြား လိုအပ်သည်။ ထိုလိုအပ်ငွေများ ရရှိနိုင်ရန် သိမ်းပိုက်သော အင်ပါယာအတွင်းရှိ တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးတွင် အခွန်များ စည်းကြပ်ကောက်ယူရပါသည်။

အခွန်ကောက်ခံရန် အခွန်ခံသူများအား ရောမများက စေလွှတ်သည်။ အစိုးရအတွက် အခွန်မည်မျှ ကောက်ယူရမည်ဟု သတ်မှတ်ချက်ရှိသော်လည်း အခွန်ကောက်ခံသူများမှာ များသောအားဖြင့် မရိုးသားသူများ ဖြစ်ပြီး ပို၍ အခွန်များ တင်းကျပ်စွာ ကောက်ခံကြသည်။ ထိုထပ်ကောက်သော အခွန်များကို သူတို့က ခံစားကြသောကြောင့် ချမ်းသာလာကြသည်။ ပြည်သူများက ရောမအခွန်ကောက်ခံသူများ အား မုန်းတီး၍ ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ အခွန်ကောက်ခံသူများသည် မိမိတို့၏ အခွင့်အရေးကို ဂျူးကုန်သည်များ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးသမားများထံ ရောင်းချတတ်ပေသည်။ ရောမအခွန်တော်ကောက်ခံသူများကိုယ်စား အမျိုးသားအချင်းချင်း အခွန်ကောက်ခံကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်သူများကို ဂျူးလူမျိုးများက ရွံရှာကြသည် အမျိုးသားသစ္စာဖောက်သူများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။

သာမန်အမျိုးသားသည် ရောမအစိုးရအပေါ် အခွန်ပေးဆောင် ရသည်သာမက ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဗိမာန်တော်အခွန်လည်း ပေးဆောင်ရပါသည်။

[ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၉း၉၊ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၂း၁၄၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁၅း၁-၂၊ ၁၉း၁-၁၀။ ]