ဗိမာန်တော် (Temple)

ဗိမာန်တော် (Temple)

အစ္စရေးနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဂျူးလူမျိုးများ၏ ဘုရားဝတ်ပြုသောနေရာသည် ယေရုရှလင် ဗိမာန်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ တဲတော်အား အစားထိုးသောနေရာဖြစ်ရာ ယေရုရှလင်မြို့ပြင်၌ နေထိုင်သူများအတွက် တစ်နှစ်တစ်ခါ လာရောက် ပူဇော်ဝတ်ပြုခြင်းမှလွဲ၍ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အမှုကိစ္စအားလုံး တူညီသည်။

ပထမဦးဆုံး ဗိမာန်တော်ကို ရှောလမုန်မင်းကြီးက တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်အောင်တည်ဆောက်ပြီး အလွန်ထည်ဝါလှပသော အဆောက်အဦး ဖြစ်သည်။ ယေရုရှလင်မြို့အား လာရောက်သိမ်းပိုက်ပြီး၊ ဗိမာန်တော်အား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာခန့်ကြာသောအခါ ဟေရုဒ်မင်းက ဗိမာန်တော်ကို တိုးချဲ့၍ ယခင် ဗိမာန်တော်ထက်ပို၍ လှပအောင် ကျောက်ဖြူနှင့် ရွှေများဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန် နှစ်ပေါင်း (၈၃)နှစ်တင်းတင်းကြာခဲ့သော်လည်း မကြာမီ ရောမလူမျိုးများက လာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြန်သည်။ ယနေ့ထိတိုင် ဗိမာန်တော်ကြီးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးချေ။

[ ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၆း၇၊ ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစာစောင် ၃-၆၊ ဧဇရ၊ ၁း၃၊ ၃း၁၂။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၂:၄၁၊ ၁၃း၁၊ ၁၅း၃၈၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂:၂၂-၂၄၊ ၄၆-၄၉၊ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂း၁၃-၃ဝ၊ ၁၀:၂၃၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၃း၂၊ ၁၁၊ ၅း၁၂၊ ၂၁:၂၆-၂၈။ ]