တဲများ (Tents)

တဲများ (Tents)

ယာယီဆောက်ထား၍ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောအိမ်၊ သို့မဟုတ် ခိုလှုံရာနေရာကို တဲဟုခေါ်သည်။ အမိုးကို ခိုင်ခံ့သောအထည်စ သို့မဟုတ် သားရေများ တစ်စချင်း ဆက်၍ ချုပ်ထားရပါသည်။ ၎င်းအမိုးကို မြေတွင်စိုက်ထားသော ငုတ်ချွန်တွင် ကြိုးနှင့် သိုင်းထားသည့် သစ်သားတိုင်မြင့်ပေါ်တွင် ဖြန့်ထားရပါသည်။ တဲနံရံကို ဆိတ်မွေးများ ဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်။ အခြားပိတ်စတစ်ခုဖြင့် ယောက်ျားများအတွက် သီးသန့်တစ်ခန်း နှင့် ကလေးနှင့်မိန်းမများနေရန် တစ်ခန်းဟူ၍ အခန်းနှစ်ခန်းဖွဲ့ ထားရပါသည်။

သိုးနှင့်ဆိတ်ထိန်းကျောင်းသောသူများသည် ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရှာဖွေရင်း ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရသောကြောင့် ယာယီတဲများတွင် နေထိုင်ကြရပါသည်။ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်သိမ်းခြင်းများကို အမျိုးသမီးများက တာဝန်ယူရပါသည်။ တဲမိုးကာကို ငုတ်ချွန်များ၊ တိုင်များနှင့်အတူ လိပ်၍၊ မြည်းများ ကုလားအုတ်များဖြင့် သယ်ဆောင်ကြသည်။

တိရစ္ဆာန်များဖြင့် ရှိသမျှပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်ရသောကြောင့် ပစ္စည်းများများ မရှိကြချေ။ ကြမ်းခင်းသော ကော်ဇော၊ ထိုင်ရန်ကူရှင်၊ ချက်ပြုတ်ရန်အိုးများနှင့် မီးအိမ်များသာ ရှိကြပါသည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသားပြုစုသောအချိန်၊ အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် လူများစုသည် တဲတွင်မနေကြတော့ဘဲ၊ အတည်တကျနေအိမ်များတွင် နေထိုင်ကြသည်။ သို့သော် တဲများကို ခရီးသွားချိန်၊ တဲတော် ပွဲကျင်းပချိန်နှင့် တခြားအထူးအစီအစဉ်များတွင် သုံးလေ့ရှိသည်။ ရောမစစ်သားများသည် ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွင်သုံးကြသည်။ တဲချုပ်လုပ်ခြင်းသည် ယောက်ျားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်၍ ထိုသူများကို “တဲချုပ်သမားများ” ဟုခေါ်သည်။

[ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၂၀၊ ၁၈း၁၊ ၂၄း၆၇၊ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃၅း၇-၈၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၈း၂-၃။ ]