ယေရှုခရစ်တော်၏ အံ့ဩဖွယ်သက်တော်စဉ်

The Amazing Life of Jesus Christ

ယေရှုခရစ်တော်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သော သာမန်လူသားတစ်ဦးမျှသာမဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာလာအရ သူသည် ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်ဖြစ်ရုံမျှမက လူသားအားလုံးတို့ကို အပြစ် စာတန်၏ သွေးဆောင်မှုနှင့် သေခြင်းတရားတို့မှ ကယ်တင်ရန်အတွက် အသက်သွေးကိုပေးဆပ်ရန် ဤကမ္ဘာမြေ ပေါ်တွင် လူသားတစ်ဦးအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် ယနေ့တိုင်အသက်ရှင် နေ၍ သူ့ထံသို့ လာရောက်သူမှန်သမျှ ထာဝရအသက်တာကို ပေးစွမ်းနိုင်သူဖြစ်သည်။

ယေရှုခရစ်တော်အား လက်ခံရန် (သို့) ငြင်းပယ်ရန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ (သို့) သေခြင်းတရားနှင့် ဆက်စပ်နေပေသည်။ သားတော်ကိုရသောသူသည် အသက်ကိုရ၏၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို မရသောသူမူကား အသက်ကိုမရ” (၁ ယောဟန် ၈း၁၂) “သခင်ယေရှုမှတစ်ပါး အဘယ်သူမျှ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို မပြနိုင်။ ထိုသခင်၏နာမတော်မှတစ်ပါး ငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သော နာမတစ်စုံ တစ်ခုမျှ ကောင်းကင်အောက်လူတို့ အပေါ်တွင်မရှိ” (တမန်တော် ၄၁၂)

ယေရှုခရစ်တော်၏ အံ့ဩဖွယ်သက်တော်စဉ်ကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောဘုန်းတန်ခိုး သင့်အပေါ်၌ထင်ရှားပါစေ။ “ထာဝရအသက်တာ ရရှိခြင်း ကား စစ်မှန်သော၊ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသော ကိုယ်တော်ကို၎င်း၊ စေလွှတ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်ကို၎င်း သိကျွမ်းခြင်းပေတည်း” (ယောဟန် ၁၇၃) ယေရှုအား ကယ်တင်ရှင်နှင့်သခင်အဖြစ် သင်၏နှလုံးအိမ်ဝယ် လက်ခံပြီးပြီလား။ လက်မခံသေးပါက ယနေ့ပင် လက်ခံလိုက်လျှောက်ပါ။

ကျမ်းချက်များကို ဆရာယုဒသန်ပြန်ဆိုသော သမ္မာကျမ်းမှ ထုတ်နုတ်ထားသည်။

အဖုံးဒီဇိုင်း – Edwin B. Wallace

ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယခုထက်ပိုမိုလေ့လာလိုပါက

WMP, Inc.

P.O.Box. 120,

New Paris Indiana 46553 – 0120.

U.S.A. သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။The Amazing Life of Jesus Christ

PDF Download